Operasjonell effektivitet

  • Share

I dagens globale økonomi er det stadig press for å gjøre virksomheten så lønnsom som mulig.

EY kan sammen med dere redusere kostnadene og forbedre prosessene som understøtter dette på en måte som vil føre til langsiktige og betydelige besparelser. Først evaluerer vi hele kostnadsbasen og gjennomgår rutinene knyttet til optimalisering av arbeidskapital og inntekter. Deretter vurderer vi kjerneprosessene, dine nåværende risikoer og de etablerte kontrollene i tillegg til hvordan de viktigste programmene styres. Videre samarbeider vi med dere for å gjennomføre eventuelle nødvendige endringer.

Ved å velge denne tilnærmingen til å redusere kostnader og forbedre resultatene kan dere oppnå betydelige gevinster i hele organisasjonen både nå og i fremtiden. Det vil gjøre dere i stand til å overleve i nedgangstider og stå styrket når de første tegnene til oppsving blir synlige.