Talent management

  • Share

Konkurransen om talentene stopper aldri.

Fremtidsrettede organisasjoner bruker innovative talentstyringsmetoder for å oppnå konkurransefortrinn, være seg mobility-programmer eller belønningssystemer.

Våre fagfolk på humankapital kan hjelpe deg. EYs globale mobility team rådgir mange av verdens største arbeidsgivere – samt dem som beveger seg inn i et fremmed land for første gang.

Våre fagfolk innenfor evaluering- og belønningssystemer hjelper deg å utforme lønnspakker og aksjeopsjonsordninger som knytter dine nøkkelpersoner tettere til virksomheten. Vi hjelper deg med å overholde de skattemessige forpliktelsene overfor ledelsen, være i forkant av lovendringer, håndtere dine globale talenter mest effektivt og forbedre funksjonens strategiske tilpasning. På denne måten får du den hjelpen du trenger for å lede din mest verdifulle ressurs gjennom vanskelige tider.