Pressemelding

Mer krevende forbrukere vil ha sunnere mat

27. august 2015

  • Share

Større vekt på matkvalitet og sunnere matalternativer er hva forbrukerne mener vil prege deres dagligvareinnkjøp fremover, ifølge en ny EY-undersøkelse.  De peker også på økologiske råvarer, lokalt produsert mat, kunstige tilsetningsstoffer og miljøpåvirkning som viktigere for sine valg fremover.

Undersøkelsen, utført av EY (Ernst & Young), dokumenterer hva nordiske forbrukere sier vil styre valgene i dagligvarebutikkene frem mot 2020. Undersøkelsen samstemmer langt på vei med hva bransjen selv trakk frem i en tilsvarende undersøkelse i fjor.

– To ting er både bransjen og forbrukerne enige om; utviklingen fremover vil i hovedsak være drevet av forbrukeres etterspørsel. Og forbrukere vil være mer engasjert, bevisste og krevende enn tidligere når det dreier seg om mat, sier Arne Matre, leder for EYs rådgivning til dagligvaremarkedet.

Forbrukerne og bransjen er enige om at de viktigste trendene mot 2020 handler om matkvalitet, i betydningen ingredienser og produksjonsmetoder, og tilgjengelighet, i kombinasjon med at handling og tilberedelse må være enkelt og lettvint.

Disse trendene går igjen i samtlige nordiske land, med svenskene – og særlig svenske kvinner – med de tydeligste preferansene når det gjelder økologiske, lokale og miljøvennlige produkter uten tilsetningsstoffer og med tydelig merking av opprinnelse.

Forbrukerne sier at de vil spise mindre kjøtt fremover. Også på dette området varsler svenskene størst endring; 30 prosent av svenskene og 23 prosent av de norske sier at de i fremtiden vil spise mindre kjøtt.

De trendene forbrukerne alt i alt mener vil påvirke nordisk dagligvarehandel og næringsmiddelindustri mest er økt vekt på helse, endringer i butikkstruktur og økning for handelens egne merkevarer.

Undersøkelsen ble utført i vår for EY av Ipsos, et internasjonalt markedsanalyseselskap. I alt deltok over 2.000 forbrukere jevnt fordelt på de nordiske land i en spørreundersøkelse, supplert med dybdeintervjuer med et mindre antall respondenter.

Klikk her for hele rapporten (pdf, 2mb)  - Nordic Food Survey 2015