Pressemelding

Corporater nasjonal finalist fra Rogaland

27. oktober 2015

  • Share

EY (Ernst & Young) kårer hvert år Norges fremste vekstskaper. I oktober gjennomføres seks regionale finaler og fra hele landet går 12 kandidater videre til den nasjonale finalen i Oslo der landets beste vekstskapere skal kåres tirsdag 24. november.

Tirsdag ble det klart at det er Tor Inge Vasshus fra Corporater som nå går videre som regionens kandidat til nasjonal finale i Oslo. Den nasjonale vinneren her vil representere Norge på den internasjonale finalen i Monaco til sommeren. Der kåres en internasjonal vinner blant de fremste vekstskaperne fra over 60 nasjoner.

I Rogaland var det i alt 329 selskaper som tilfredsstilte kriteriene for å kvalifisere som vekstselskap og bli vurdert for EY Entrepreneur Of The Year, verdens største vekstskaperprogram. Som en hovedregel må et selskap tilfredsstille EYs «3x20» for å kvalifisere; 20 mill. kr i omsetning, 20 ansatte og 20 prosent vekst siste to år. Deltakerne i Stavanger tirsdag spente fra virksomheter innen opplevelsesbaserte kommunikasjonsløsninger, konsulenthus, software for virksomhetsstyring, bygg og anlegg til transport- og logistikktjenester, og dekkhandel.
 
Corporater AS – Tor Inge Vasshus
Corporater er et IT-selskap som leverer programvare for virksomhetsstyring og er blant de ledende på markedet. Tor Inge Vasshus begynte med to tomme hender og uten fagkunnskap. Derimot hadde han en tydelig visjon av hva han ønsket å oppnå – nemlig å utvikle verdens beste IT-verktøy for virksomhetsstyring. For Tor Inge er det viktig å skape noe av kvalitet, noe han kan stå for. Tor Inge er genuint opptatt av å hjelpe individer, lag og organisasjoner i nærmiljøet, og Corporater er derfor involvert i en rekke veldedige tiltak.

– Norge trenger initiativrike gründere som dette for å skape et levedyktig og lønnsomt arbeidsliv. Med EY Entrepreneur Of The Year ønsker vi å fremheve hverdagsheltene som er med på å skape arbeidsplasser og resultater for regionen, sier Stig Tore Strand, ansvarlig for EY Entrepreneur Of The Year i Region Sørvest.

– De nye tidene vi opplever i vår region, har gjort det nødvendig å skape nye arbeidsplasser. Det har de siste årene blitt etablert flere gründerhus og det er vekst i eksisterende gründermiljøer. Våre entreprenører går foran som gode eksempler ved å tørre å satse på egne ideer.

- Vi ønsker å løfte frem og inspirere personer som bidrar med ideer, satser kapital og yter egeninnsats for å skape varige verdier og arbeidsplasser som hele samfunnet har nytte av. Den uavhengige juryen under ledelse av Bjørn Flatgård arbeider i disse dager for å vurdere årets nasjonale kandidater, sier Strand.

Foruten Flatgård sitter Trond Bjørnøy, Åse Aulie Michelet, Harald Tyrdal, Liv Berstad og Harald Norvik i juryen.

Fakta om EY Entrepreneur Of The Year

  • EY Entrepreneur Of The Year kårer hvert år Norges fremste vekstskaper.
  • EY Entrepreneur Of The Year arrangeres i mer enn 60 land, og er med det verdens største vekstskaperprogram.
  • De sterkeste norske kandidatene blir invitert til regionale kåringer i oktober. Totalt 12 av disse går videre til nasjonal finale i Oslo tirsdag 24. november, der Norges beste entreprenør for 2015 kåres.
  • I 2014 vant Geir Skaala fro Norsafe. I 2013 vant brødrene Aas fra Aas Mek. Verksted, i 2012 Harald U. Sverdrup i K. A. Rasmussen, i 2011 Odd Reitan i Reitangruppen og året før Petter Stordalen i Nordic Choice Hotels.

EY Entrepreneur Of The Year fokuserer på enkeltpersoner i vekstselskapene. For å bli kåret til EY Entrepreneur Of The Year må man ha entreprenørånd, evne til å drive lønnsomt og tenke nytt, ha internasjonale mål samt personlig integritet og påvirkningskraft. Videre må vedkommende ha eierinteresser og inneha en ledende stilling i et selskap som kan vise til gode økonomiske resultater og vesentlig vekst i omsetning og arbeidsplasser.

For mer informasjon, kontakt:
Adm. dir. Tor Inge Vasshus i Corporater AS, mobil 415 34 040
Stig Tore Strand, ansvarlig for EY Entrepreneur Of The Year i Region Sørvest, mob. 982 06 671
Pressesjef Ole Kristian Lunde, mob 909 43 135

Les mer om EOY her.