Pressemelding

To kandidater fra Midt-Norge videre til finalen i EOY

28. oktober 2015

  • Share

Brynjar Kristian Forbergskog i Torghatten ASA i Brønnøysund og Lars Måsøval i Måsøval Fiskeoppdrett på Kverva går videre fra Midt-Norge til nasjonal finale i EY Entrepreneur Of The Year.

Åtte kandidater fra seks selskaper møttes til midtnorsk mesterskap i vekstskaping på Dokkhuset i Trondheim onsdag. I alt har i år kandidater fra 453 selskaper i Nordland opp til Saltfjellet, Nord- og Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal vært vurdert for EY Entrepreneur Of The Year, verdens største vekstskaperprogram. For å kvalifisere må et selskap som hovedregel innfri «3x20»; 20 mill. kr i omsetning, 20 ansatte og 20 prosent vekst siste to år.

EY (Ernst & Young) kårer i Entrepreneur Of The Year-programmet hvert år Norges fremste vekstskaper. I oktober gjennomføres seks slike regionale finaler og fra hele landet går kandidater fra 12 selskaper videre til den nasjonale finalen i Oslo der landets beste vekstskapere skal kåres tirsdag 24. november.

Torghatten ASA – Brynjar Kristian Forbergskog
Hovedvirksomheten til Torghatten ASA er innenfor transport på sjø, på land og i luften, fordelt på ruter for ferje, hurtigbåt, buss og flytrafikk i hele Norge. Det har skjedd en vesentlig omsetningsøkning i Torghatten etter at Brynjar Forbergskog ble ansatt som økonomisjef og deretter tok over rollen som administrerende direktør. Brynjar er en person som setter høye krav til vekst, både til seg selv og til de ansatte. Etter Brynjars 25 år i selskapet har det vokst fra 80 millioner til over 8 milliarder kr i omsetning, og har flere tusen ansatte i Norge. Brynjar bruker mye tid på å foreta grundige analyser, men tror at det viktigste er å tørre å gjøre det som er nødvendig og riktig for å lykkes.

Måsøval Fiskeoppdrett AS – Lars Måsøval
Måsøval Fiskeoppdrett AS startet med oppdrett av regnbueørret i 1973 og med laks i 1977, og er således blant pionerene innen oppdrett av laks og ørret. Vekstskaper Lars Måsøval er tredje generasjon i bedriften. Han er svært opptatt av å drive bedriften med gode resultater og vekst og med fokus på miljøansvar, og lykkes godt med dette. Han jobber for å bekjempe lakselus, og har som mål at alle matfiskanleggene skal elektrifiseres i løpet av 2016. Dette er viktig for en bærekraftig utvikling av oppdrettsnæringen.

– Det er fjortende år på rad at vi gjennomgår samtlige norske selskaper i jakten på den beste vekstskaperen, forteller Helge Lorentzen, ansvarlig for EY Entrepreneur Of The Year i Midt-Norge.

– Norge trenger folk som dette for å skape et levedyktig og lønnsomt arbeidsliv. Med EY Entrepreneur Of The Year ønsker vi å fremheve disse hverdagsheltene som er med på å skape arbeidsplasser og resultater for regionen. Våre entreprenører går foran som gode eksempler ved å tørre å satse og kaste seg ut i det ukjente, sier Lorentzen.

- Vi ønsker å løfte frem og inspirere personer som bidrar med ideer, satser kapital og yter egeninnsats for å skape varige verdier og arbeidsplasser hele samfunnet har nytte av. Den uavhengige juryen under ledelse av Bjørn Flatgård arbeider i disse dager for å vurdere årets kandidater, sier Lorentzen.

Foruten Flatgård sitter Trond Bjørnøy, Åse Aulie Michelet, Harald Tyrdal, Liv Berstad og Harald Norvik i juryen.

Fakta om EY Entrepreneur Of The Year

  • EY Entrepreneur Of The Year kårer hvert år Norges fremste vekstskaper.
  • EY Entrepreneur Of The Year arrangeres i mer enn 60 land, og er med det verdens største vekstskaperprogram.
  • De sterkeste norske kandidatene blir invitert til regionale kåringer i oktober. Totalt 12 av disse går videre til nasjonal finale i Oslo tirsdag 24. november, der Norges beste entreprenør for 2015 kåres.
  • I 2014 vant Geir Skaala fro Norsafe. I 2013 vant brødrene Aas fra Aas Mek. Verksted, i 2012 Harald U. Sverdrup i K. A. Rasmussen, i 2011 Odd Reitan i Reitangruppen og året før Petter Stordalen i Nordic Choice Hotels.

EY Entrepreneur Of The Year fokuserer på enkeltpersoner i vekstselskapene. For å bli kåret til EY Entrepreneur Of The Year må man ha entreprenørånd, evne til å drive lønnsomt og tenke nytt, ha internasjonale mål samt personlig integritet og påvirkningskraft. Videre må vedkommende ha eierinteresser og inneha en ledende stilling i et selskap som kan vise til gode økonomiske resultater og vesentlig vekst i omsetning og arbeidsplasser.

For mer informasjon, kontakt:
Torghatten ASA – Brynjar Kristian Forbergskog, mob. 957 37 061
Måsøval Fiskeoppdrett AS – Lars Måsøval, mob. 918 38 684
Helge Lorentzen, ansvarlig for EY Entrepreneur Of The Year i Midt-Norge, mob. 924 08 600
Pressesjef Ole Kristian Lunde, mob 909 43 135

Les mer om EOY her.