Pressemelding

Klare for nasjonal finale i vekstskaping

29. oktober 2015

  • Share

Etter torsdagens kåring av beste vekstskapere i sør går nå Merete Stavik Berdal fra Jotron i Tjodalyng, Larvik og lederne for Elefun i Grimstad videre til nasjonal finale i EY Entrepreneur Of The Year.

I EYs Region Sør, som omfatter Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder, ble i år kandidater fra 342 selskaper vurdert for EY Entrepreneur Of The Year, verdens største vekstskaperprogram. For å kvalifisere må et selskap som hovedregel innfri «3x20»; 20 mill. kr i omsetning, 20 ansatte og 20 prosent vekst siste to år. 

Ti personer fra syv selskaper var utvalgt til kåringen, som fant sted torsdag 29. oktober på Arendal Kulturhus. De ti kandidatene kom blant annet fra virksomheter innen bemanning, transport/logistikk, salg av radiostyrte produkter og tilbehør og kommunikasjonsutstyr til luftfart og maritimt.

Jotron AS - Merete Berdal
Jotron er en verdensledende produsent av kommunikasjonsutstyr innenfor luftfart og maritim sektor med lokal forankring i Larvik. Selskapet utvikler høyteknologiske produkter og anses som verdensledende i sin bransje. Vekstskaper Merete Berdal har vært tilknyttet selskapet siden 1986 og har vært administrerende direktør fra 2014.

Elefun AS – Roger Mo, Jon Peder Saxe, Knut Jørgen Myre, Øyvind Teodor Nebdal
Historien bak Elefun startet med fire kamerater som bodde sammen i kollektiv. Vekstskaperne startet med salg av kun noen små radiostyrte biler, men produktspekteret har økt, og virksomhetens største suksess er salget av droner. Virksomheten som ble startet som en hobby er fremdeles vekstskapernes store lidenskap, og denne lidenskapen ser de etter når de ansetter flere.

EY (Ernst & Young) kårer i Entrepreneur Of The Year-programmet hvert år Norges fremste vekstskaper. I oktober gjennomføres seks slike regionale finaler og fra hele landet går kandidater fra 12 selskaper videre til den nasjonale finalen i Oslo der landets beste vekstskapere skal kåres tirsdag 24. november.

– Norge trenger folk som dette for å skape et levedyktig og lønnsomt arbeidsliv. Med EY Entrepreneur Of The Year ønsker vi å fremheve disse hverdagsheltene som er med på å skape arbeidsplasser og resultater for regionen. Våre entreprenører går foran som gode eksempler ved å tørre å satse og kaste seg ut i det ukjente, sier Anders Roll-Matthiesen, ansvarlig for EY Entrepreneur Of The Year i Region Sør.

- Vi ønsker å løfte frem og inspirere personer som bidrar med ideer, satser kapital og yter egeninnsats for å skape varige verdier og arbeidsplasser hele samfunnet har nytte av. Den uavhengige juryen under ledelse av Bjørn Flatgård arbeider i disse dager for å vurdere årets kandidater, sier Roll-Matthiesen.

Foruten Flatgård sitter Trond Bjørnøy, Åse Aulie Michelet, Harald Tyrdal, Liv Berstad og Harald Norvik i juryen.

Fakta om EY Entrepreneur Of The Year

  • EY Entrepreneur Of The Year kårer hvert år Norges fremste vekstskaper.
  • EY Entrepreneur Of The Year arrangeres i mer enn 60 land, og er med det verdens største vekstskaperprogram.
  • De sterkeste norske kandidatene blir invitert til regionale kåringer i oktober. Totalt 12 av disse går videre til nasjonal finale i Oslo tirsdag 24. november, der Norges beste entreprenør for 2015 kåres.
  • I 2014 vant Geir Skaala fro Norsafe. I 2013 vant brødrene Aas fra Aas Mek. Verksted, i 2012 Harald U. Sverdrup i K. A. Rasmussen, i 2011 Odd Reitan i Reitangruppen og året før Petter Stordalen i Nordic Choice Hotels.

EY Entrepreneur Of The Year fokuserer på enkeltpersoner i vekstselskapene. For å bli kåret til EY Entrepreneur Of The Year må man ha entreprenørånd, evne til å drive lønnsomt og tenke nytt, ha internasjonale mål samt personlig integritet og påvirkningskraft. Videre må vedkommende ha eierinteresser og inneha en ledende stilling i et selskap som kan vise til gode økonomiske resultater og vesentlig vekst i omsetning og arbeidsplasser.

For mer informasjon, kontakt:
Jotron AS - Merete Berdal – tel. 977 78 399
Elefun AS – Jon Peder Saxe, mob. 908 64 682

Anders Roll-Matthiesen, ansvarlig for EY Entrepreneur Of The Year i Region Sør. Mob 982 07 210
Pressesjef Ole Kristian Lunde, mob 909 43 135
Fotograf Bård Gudim, mob 901 87 258

Les mer om EOY her.