Hepro-lederne til norsk mesterskap i vekstskaping

  • Share

Lederne for Hepro AS i Rognan – Kurt-Are Kristoffersen og Truls Martin Aanstad – ble torsdag utpekt til Nord-Norges kandidater til den nasjonale finalen av verdens største vekstskaperprogram, EY Entrepreneur Of The Year. 

EY (Ernst & Young) kårer hvert år Norges fremste vekstskaper. Fra seks regionale finaler rundt i landet går til sammen 12 kandidater videre til den nasjonale finalen i Oslo der landets beste vekstskapere skal kåres tirsdag 29. november. Vinneren herfra representerer deretter Norge på den internasjonale finalen i Monaco til sommeren. Der skal det kåres en internasjonal vinner blant de fremste vekstskaperne fra over 60 nasjoner.

De tre siste årene har Nordland, Troms og Finnmark hatt en sterk utvikling på statistikken for vekstselskaper. Mens det i 2013 var 108 selskaper i Nordland som tilfredsstilte kriteriene økte det til 144 i 2014 og videre til 174 i fjor.

Hepro AS ble stiftet for å dekke et behov for hjelpemidler for eldre og funksjonshemmede. Fra sine kontorer i Rognan har de bidratt til å gjøre livet enklere for sine brukere i snart 30 år. Truls Martin Aanstad startet i selskapet i 1990 og er i dag økonomidirektør. Kurt-Are Kristoffersen tok over som administrerende direktør i 2015. Selskapet jobber hardt for å komme inn på internasjonale markeder, og produktene selges nå i elleve forskjellige land. De to siste årene har de opplevd en omsetningsvekst på 38 prosent.

Ideer og gjennomføringskraft
– Det er morsomt å se lokale bedrifter utvikle seg slik som Hepro, som vinner kampen om markeder også internasjonalt. Her har gode ideer kombinert med sterk gjennomføringskraft virkelig skapt resultater, sier Snorri Sverrison Rasch, ansvarlig for EY Entrepreneur Of The Year i Region Nord.

EY hadde kartlagt i alt 371 aktuelle kandidater aktuelle kandidater fra Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard. Av disse ble lederne for seks selskaper nominert til regionsfinalen i Nord, som fant sted på Clarion Hotel The Edge i Tromsø torsdag kveld.

De øvrige kandidatene var Thor Allan Nordvik fra Nordvik Gruppen i Bodø, Halvdan Heggheim fra Harald Nilsen Entreprenørforretning i Alta, Bjørn og Roald Johansen fra Roald Johansen Ingeniørforretning i Alta og Kurt og Egil Mydland fra H Mydland i Tromsø.

Den uavhengige juryen som sto bak kåringen i Tromsø består av Åse Aulie Michelet, Hilde Midthjell, Harald Tyrdal, Trond Solberg og Harald Norvik.

 

Fakta om EY Entrepreneur Of The Year

• EY Entrepreneur Of The Year kårer hvert år Norges fremste vekstskaper. Årets jury består av Åse Aulie Michelet, Hilde Midthjell, Harald Tyrdal, Trond Solberg og Harald Norvik.
• EY Entrepreneur Of The Year arrangeres i mer enn 60 land, og er med det verdens største vekstskaperprogram.
• EY Entrepreneur Of The Year er nå inne i sitt 15.år i Norge og blir arrangert for 30. gang internasjonalt.
• De sterkeste norske kandidatene blir invitert til regionale kåringer i oktober. Totalt 12 av disse går videre til nasjonal finale i Oslo tirsdag 29. november, der Norges beste entreprenør for 2016 kåres.
• Tidligere vinnere: Brynjar Forbergskog i Torghatten (2015), Geir Skaala fra Norsafe (2014), brødrene Aas fra Aas Mek. Verksted (2013), Harald U. Sverdrup i K. A. Rasmussen (2012), Odd Reitan i Reitangruppen (2011) og året før Petter Stordalen i Nordic Choice Hotels.

EY Entrepreneur Of The Year fokuserer på enkeltpersoner i vekstselskapene. Som en hovedregel må selskapet tilfredsstille «3x20» for å kvalifisere; 20 mill. kr i omsetning, 20 ansatte og 20 prosent vekst siste to år. Et selskap kan kvalifisere seg også uten å være helt i mål på samtlige av disse, men da kommer andre kriterier inn som evne og potensial for internasjonalisering, innovasjonsevne, innsats for ansatte og lokalsamfunn etc.
For å bli kåret til EY Entrepreneur Of The Year må man ha entreprenørånd, evne til å drive lønnsomt og tenke nytt, ha internasjonale mål samt personlig integritet og påvirkningskraft. Videre må vedkommende ha eierinteresser og inneha en ledende stilling i et selskap som kan vise til gode økonomiske resultater og vesentlig vekst i omsetning og arbeidsplasser.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory

Om EY
EY er en ledende global aktør innen revisjon, skatt, avgift, forretningsjus, transaksjoner og rådgivning. Med 230 000 ansatte i 152 land bidrar vi gjennom våre tjenester og vår kunnskap til å bygge tillit og skape bærekraftig vekst. Hver dag sørger vi for at privat og offentlig virksomhet og arbeidsliv fungerer bedre – for våre ansatte, våre kunder og samfunnet vi opererer i.  www.ey.no

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Økonomidirektør Truls Aanstad i Hepro, mobil 915 40 904

Snorri Sverrison Rasch, ansvarlig EY Entrepreneur Of The Year, Region Nord, mob.975 18 626
EY pressesjef Ole Kristian Lunde, mob 909 43 135
Fotograf Bård Gudim, mob 901 87 258. Mail: bard@gudim.no