Pressemelding

Lønnsomt med kvinner i ledelsen

Mars 2016

  • Share

En studie av 22.000 virksomheter verden over viser at svært få har nådd et nivå på 30 prosent kvinner i styret. Studien viser at de mest lønnsomme virksomhetene er de med kvinner i ledelse og styre.

Norge er alene om å ha over 30 prosent kvinner i styrene, og kun fem land har over 30 prosent kvinner i ledelsen. De øvrige topp fem landene når det gjelder kvinner i styret er Latvia (25 prosent), Italia (24 prosent), Finland (23 prosent) og Bulgaria (22 prosent). Verdens største økonomier – USA, Kina og Japan – er ikke en gang inne på topp 10-listen på noen av de to områdene.

Dette kommer frem i den hittil mest omfattende internasjonale undersøkelsen av dette temaet, utført av EY (Ernst & Young) og The Peterson Institute for International Economics. Undersøkelsen viser at 60 prosent av de 22.000 selskapene undersøkelsen omfatter ikke hadde noen kvinnelige styremedlemmer. Litt over halvparten hadde ingen kvinner i toppledelsen, og under fem prosent hadde kvinnelig toppsjef.

Undersøkelsen viser at dette også påvirker selskapenes netto resultater. Når selskapene med positive resultater (i snitt en netto driftsmargin på 6,4 prosent) gikk fra ingen kvinner i selskapets ledelse (styre og toppledelse) til en 30 prosent kvinneandel økte driftsmarginen med et helt prosentpoeng, dvs at driftsresultatet økte med i snitt 15 prosent.

Undersøkelsen viser at effekten oppnås gjennom flere kvinner i toppledelsen. Det er ikke nødvendigvis viktig med kvinnelig konsernsjef; undersøkelsen påviste ingen resultatmessige forskjeller for dette.

– Selskaper som får frem kvinner i ledelsen vil ha et overtak, med sterkere kultur, mer motiverte ansatte og bedre økonomiske resultater. Selv om mange i teorien aksepterer dette, viser realitetene at det fremdeles er langt frem til et likestilt arbeidsliv, sier Christin Bøsterud, leder av Nordic Tax & Law i EY.

– Vi må lykkes mye bedre med få frem kvinnelige ledere enn i dag. En studie viser at med dagens tempo vil det ta 117 år å få kjønnsbalanse i ledelse og styrer. Når tallenes tale tydelig viser at bedre balanse vil være lønnsomt for bedriftene er det rart at ikke flere får opp farten på dette, sier Bøsterud.

Hun er også nordisk ansvarlig for «Women Fast Forward»; det programmet EY har satt i gang for å få opp farten på likestilling i næringslivet. I Norge skal det blant annet arrangeres en rundebordskonferanse til våren på dette temaet.

Bøsterud understreker betydningen av et støttende klima for kvinner i næringslivet. Dette innebærer blant annet at kvinner må nomineres til lederstillinger, sendes på lederprogrammer, følges opp gjennom mentoropplegg og lignende.