Pressemelding

Fra Norsk senter for informasjonssikring til EY

April 2016

  • Share

Etter ti år har nestleder Tone Hoddø Bakås forlatt Norsk senter for informasjonssikring til fordel for EY (Ernst & Young). Også hos EY skal hun jobbe med bevisstgjøring innen datasikkerhet.

– Endret trusselbilde og teknologiutviklingen gjør at kunnskap fort blir utdatert. Behovet for ny kunnskap, bevisstgjøring og spesialkompetanse er derfor hele tiden til stede, sier Tone Bakås. Hun er nå i full sving hos sin nye arbeidsgiver med rådgivning innen IT-risiko og informasjonssikkerhet.

– Kvalifiserte anslag viser at datakriminalitet har utviklet seg til en stor økonomi, større enn narkotikakriminalitet. Fordi fortjenestemulighetene er så store tiltrekker denne «industrien» seg mange svært kompetente mennesker, og næringsliv og organisasjoner skal løpe fort for å holde følge, sier Tone.

Hun peker på at mange kriminelle jobber med dette på heltid, mens internt i bedriftene er informasjonssikkerhet normalt bare ett av mange ansvarsområder for en enkelt person. Ofte undervurderes risikoen, og tilsvarende overvurderes egne forsvarsverker og evne til å holde cyberkriminelle utenfor murene.

– Noen bedrifter driver med opplæring på dette området, men generelt gjøres det sjelden systematisk, slik man f.eks. gjør på HR-området eller innen regler for regnskap og økonomi, sier Tone, som foruten NorSIS også har bakgrunn fra informasjonssikkerhetsjobb i Norges Bank.

– EY er så langt jeg vet et av svært få rådgivingsselskaper i sitt slag, som driver med bevisstgjøring innen informasjonssikkerhet. Hos min nye arbeidsgiver vil vi jobbe for at virksomhetene skal ha en forståelse for at det er mer enn en kampanje som skal til for at ansatte i norske virksomheter skal kunne forsvare seg mot cyberkriminelle i det daglige, sier Tone.

Hun ser nå frem til å bruke sin kompetanse for å hjelpe EYs kunder til å stå bedre rustet innen IT-risiko og informasjonssikkerhet.


Kontaktpunkter i EY:

Tone Bakås, Senior Manager, EY Advisory
Cyber security in the Nordics