Behov for å frigjøre kapital driver transaksjoner i olje og gass

  • Share

Olje- og gassindustrien er midt i et strukturelt skifte – en overgang fra investeringer drevet av vekstplaner til behov for å frigjøre kapital i et «lavere oljepris lenger»-klima, viser en fersk undersøkelse fra EY.

Internasjonalt har de siste seks kvartalene vært preget av sprikende forventninger til utviklingen i oljeprisen. Som et resultat har oppstrømsvirksomhetene hatt lavere transaksjonsvolumer enn forventet. Nå virker det imidlertid som at vendepunktet er kommet.

– Flere og flere innstiller seg på at den lave og skiftende oljeprisen vil vare, og med aksjonærpress til å bedre likviditeten kan dette fremtvinge transaksjoner og bli en sterkt motiverende faktor til å selge ikke-kjernevirksomhet, sier Espen Norheim, partner og leder for EYs rådgivning mot olje- og gassektoren i Norden.

EY-undersøkelsen viser at halvparten av de spurte lederne i olje- og gassektoren mener at forskjell i verdioppfatningen mellom kjøper og selger er moderat til liten, og tilgangen til objekter i markedet er robust. Dette viser endring fra 2015, da nettopp usikkerhet og uenighet rundt prissetting var den viktigste hindringen for fusjoner og oppkjøp.

Mer stabil verdisetting koblet med et økende antall objekter i markedet gir et mulighetsvindu for kjøpere som har ventet på sidelinjen. I den konteksten kan dette være en god tid å investere og satse.

I alt har 1 700 ledere fra olje- og gassbransjen verden over deltatt i undersøkelsen Global Capital Confidence Barometer. Dette er 14. utgave av den årlige undersøkelsen som tar pulsen på ulike industrier.

Se hele undersøkelsen her.