Torghatten – vekstvinner i transport

  • Share

Brynjar Forbergskog fra vekstmaskinen Torghatten er Norges representant når verdens største vekstskaperprogram, EY World Entrepreneur Of The Year, arrangeres i Monaco 7.-12 juni.

Årets vekstskaper – Brynjar Forbergskog i Torghatten – kan vise til en eventyrlig utvikling for transportselskapet han leder. På 25 år har de gått fra 130 ansatte til nær 7 000, og omsetningen har på samme tid vokst fra 80 mill. kr til over 8,5 milliarder. I en bransje preget av små marginer, har Torghatten hele tiden generert overskudd.

Internasjonal kåring lørdag 11. juni
For denne veksthistorien ble Brynjar Forbergskog før jul kåret til EY Entrepreneur Of The Year i Norge. I Monaco i juni møtes nasjonale vinnerne fra 49 land først og fremst for å hedres, men også for å lære, la seg inspirere og kåre verdens fremste entreprenør. En bredt sammensatt internasjonal jury skal intervjue alle de nasjonale vinnerne, og lørdag kveld 11. juni kåres vinneren av den ettertraktede World Entrepreneur Of The Year-statuetten.

Kunnskapsdeling og nettverksbygging
De fire dagene i Monaco handler om mer enn priser og prestisje. Her samles entreprenører, investorer, internasjonale næringslivsledere og politikere til dager fylt med profilerte foredragsholdere, paneldebatter, jurymøter, nettverksbygging og diskusjoner om entreprenørers og vekstskaperes rolle og innflytelse i samfunnet og verdensøkonomien.

De som deltar i Monaco er alle vinnere i hver sine markeder. De er vurdert etter flere kriterier: evne til å skape vekst, både i omsetning, resultat og antall ansatte, entreprenørånd, strategisk virksomhetsutvikling, potensial og evne til internasjonalisering, innovasjon og personlig integritet.

Ikke et «one-man show»
Brynjar Forbergskog er klar på at dette ikke er et «one-man show»:
– Det er alle de dyktige medarbeiderne i Torghatten som har gjort transportselskapet til hva det er i dag. Det er til de grader et teamarbeid, sier Forbergskog.

Transportkonsernet rommer i dag virksomhet på veien, på sjøen og i lufta. Torghatten eier og driver store selskaper innen buss-, hurtigbåt- og ferjetransport, foruten Widerøe og det som tidligere var SAS Ground Handling.

På 1990-tallet var Torghatten med sine 130 ansatte en beskjeden aktør i transportbransjen. Under Forbergskogs ledelse er selskapet utviklet til å bli et av de ledende transportselskapene i Nord-Europa. Totalt omfatter konsernet over 40 selskaper.

Solid ledelse og lokal forankring
Forbergskog har vært en drivkraft i konsernets vekst og mange oppkjøp av virksomheter. Han bruker mye tid på markedsanalyser og –undersøkelser og mener at mot til å ta beslutninger er en nøkkel til suksess. Konsernet vil i år passere 9 milliarder kr i omsetning.

– Vi har aldri vært redd for konkurranse i Torghatten. Vi har hatt et langsiktig perspektiv og villet utvikle en allsidig virksomhet. Kursing og utvikling av ansatte, solid ledelse og tett lokal forankring for datterselskapene har vært vår vinneroppskrift, sier Forbergskog.

Følg EY World Entrepreneur Of The Year på #weoy.
Nettadresse: www.ey.com/weoy