EY ønsker 700 nye medarbeidere velkommen i Norden

  • Share

I månedssskiftet august/september summer EYs norske hovedkontor i Oslo av ekstra mye liv. Det er introduksjon for de 176 nye som nå starter sin karriere i EY. Foran dem venter dager med utdanning og opplæring som skal utruste dem til å jobbe – enten det blir som konsulenter eller revisorer.

Det samme skjer ved EYs kontorer i Stockholm, København, Helsinki og Reykjavik. Totalt starter i år mer enn 700 nye medarbeidere i EY i Norden. De går gjennom EYs intensive nordiske introduksjonsprogram, som både omfatter en lokal introduksjon og en målrettet læringsprosess som blant annet samler alle nordiske deltakere en uke i Toledo i Spania.

– Programmet fokuserer på faglig opplæring, og gir et innblikk i selskapets visjon, verdier og kultur. Samtidig gir det en veldig god mulighet til å bygge nettverk og skape relasjoner som er verdifulle i den enkeltes karriere. Det handler kort og godt om å gi nyansatte en best mulig start, sier Bjørn Vihovde, Nordic Talent Leader i EY.

Karriereutvikling i rakettfart
I Norden er EY for femte gang på seks år det mest attraktive selskapet på Universums liste blant økonomistudenter, og Vihovde mener at et omfattende og internasjonalt introduksjonsprogram er en av de tingene som bidrar til å tiltrekke seg de beste. EY er det eneste selskapet i sin bransje som tilbyr et så omfattende introduksjonsprogram for alle forretningsområder på tvers av de nordiske landene.

– Vi demonstrerer at vi legger vekt på profesjonell innføring, opplæring og karriereutvikling. Våre nyansatte vil oppleve en bratt læringskurve og de vil raskt være klare til å løse spennende oppgaver for kunder, samtidig som de fra dag én vil bygge personlige nettverk og oppleve det internasjonale miljøet som de er en del av. Vi ser at de nyansatte setter pris på denne innføringsperioden og har praktisk nytte av det de lærer og menneskene de møter i sin karriere, sier Vihovde.

100 av EY’s partnere og erfarne ledere er tilretteleggere og instruktører gjennom det nordiske introduksjonsprogrammet i Toledo. EY’s integrerte nordiske organisasjonen har ca. 7000 ansatte fordelt på 130 kontorer.

– Til syvende og sist handler det om å gi våre kunder god service og levere kvalitet. Det krever at vi fortsatt klarer å rekruttere de beste og gi dem den nødvendige opplæring og bransjeforståelse for å betjene våre kunder. Introduksjonsperioden bidrar dessuten til å gi dem inspirasjon og engasjement som kunden vil føle effekten av, sier Vihovde.

Foto:
F.v. Bjørn Vihovde, Nordic Talent Leader og Lars Weigl, partner, foran nordiske nyansatte i EY samlet i Toledo denne uken.

For mer informasjon kontakt:
Bjørn Vihovde, Nordic Talent Leader i EY
Telefon 982 06 363 bjorn.vihovde@no.ey.com