Sterk SAF-T fra Finansdepartementet

  • Share

Norske skattemyndigheter vil ha lettere tilgang til bedriftenes regnskapsmateriale. Allerede fra 2017 kan OECD-standarden SAF-T bli innført.

– SAF-T vil være et eksportformat for regnskapsdata, som bedriftene må ta i bruk på forespørsel fra norske skattemyndigheter, offentlige regnskapsfører
og andre aktører. I første omgang vil datafilen kun bli etterspurt i forbindelse med kontroller, men på sikt er tanken at det skal bli obligatorisk å sende inn datafilen regelmessig, sier advokatfullmektig i EY, Nikolaos Kratimenos.

I bilaget «Finansavisen Regnskap & økonomistyring» fra 9. september (PDF), kan du lese mer om SAF-T.

Artikkelen gjengis med tillatelse fra Finansavisen.

Spørsmål om SAF-T?
Har du spørsmål angående SAF-T, implementering, dataanalyse, nye mva-koder eller ønsker et uforpliktende møte hvor vi kan se nærmere på ERP-systemet og løsningene i din virksomhet kan EY bistå på alle områder.

Kontaktperson:
Magnus Jones
magnus.jones@no.ey.com
922 22 345