Gabler og Helseinnovasjon-konsernet fremste vekstskapere i Vest

  • Share

Tor Sydnes og Olav Rune Øverland fra Gabler i Bergen og Jesper Melin Ganc-Petersen i Helseinnovasjon-konsernet på Sandane er regionens representanter som går videre til den nasjonale finalen av verdens største vekstskaperprogram, EY Entrepreneur Of The Year.

EY (Ernst & Young) gjennomgår hvert år samtlige norske aksjeselskaper i jakten på Norges beste vekstskaper. Etter regionsfinalen i Bergen torsdag er to kandidater klare for nasjonal finale. Til sammen går tolv av de aller beste kandidatene i landet videre til den nasjonale finalen i Oslo tirsdag 29. november. Den nasjonale vinneren representerer deretter Norge på den internasjonale finalen i Monaco sommeren 2017. Der skal det kåres en internasjonal vinner blant de fremste vekstskaperne fra over 60 nasjoner.

– Vi ønsker å fremheve og inspirere personer som med en forretningsidé satser kapital og karriere for å skape varige verdier og arbeidsplasser hele samfunnet har nytte av, sier Ina K. Rosenberg, ansvarlig for EY Entrepreneur Of The Year (EOY) i Region Vest; Hordaland og Sogn og Fjordane. 

377 kandidater
EY fant i alt 377 aktuelle selskaper som tilfredsstilte kriteriene i Hordaland og Sogn og Fjordane. Lederne for åtte av disse ble nominert til regionsfinalen i Vest, som fant sted på Quality Hotel Edvard Grieg i Bergen torsdag. Den uavhengige juryen som plukket ut de to nasjonale finalistene var Åse Aulie Michelet, Hilde Midthjell, Harald Tyrdal, Trond Solberg og Harald Norvik.

Ledende kompetansebedrift innen pensjon, investeringer og forsikringsmegling
Gabler er Norges ledende kompetansebedrift innen pensjon, investeringer og forsikringsmegling. Blant selskapets kunder er nærmere 60 pensjonskasser, flere av Norges største finansinstitusjoner, kommuner, energiselskaper og stiftelser. I 2000 startet Olav Rune Øverland og Tor Sydnes selskapet som syv år senere fusjonerte med Gabler. I dag arbeider de som konsernsjef og konserndirektør for Gabler. De har jobbet tett sammen i mange år og utfyller hverandre - mens Tor er en faglig sterk ressurs som holder i de store kundeprosessene, er Olav visjonæren med strategiske initiativ som drives av forretningsutvikling. Gabler har i dag nær 28 milliarder i investeringer direkte hos kapitalforvalterne globalt, og mer enn 70 milliarder som de overvåker og følger opp for kunder.

Lar pasientene ta mer ansvar for egen administrasjon
Helseinnovasjon-konsernet: Melin Holding AS er et av eierselskapene til Helseinnovasjon AS som gjennom datterselskapene Melin Medical, Melin Collectors og PasientSky leverer administrasjons- og betalingsløsninger og utvikler tjenesteløsninger til helsesektoren. Melin Medical ble etablert av marinejeger, offiser og allmennlege Jesper Melin Ganc-Petersen. Virksomheten sprang ut av en idé om å la pasienten ta mer ansvar for egen administrasjon. Selskapet leverer tjenester til 85 % av landets legekontorer og legevakter. På landsbasis håndterer de 50 000 pasienter daglig, og over 12 millioner pasienter i året.

Femtende året på rad
– Dette er femtende året på rad vi kårer den aller beste vekstskaperen. Norge trenger folk som dette for å skape et levedyktig og lønnsomt arbeidsliv. Med EY Entrepreneur Of The Year ønsker vi å løfte frem disse hverdagsheltene, som ofte legger inn mye arbeid for å skape resultater, sier Rosenberg.

Fakta om EY Entrepreneur Of The Year

  • EY Entrepreneur Of The Year kårer hvert år Norges fremste vekstskaper. Hensikten med programmet er å fremheve og hedre personer som bidrar med nye ideer, satser kapital og yter egeninnsats for å skape varige verdier og arbeidsplasser.
  • EY Entrepreneur Of The Year arrangeres i mer enn 60 land, og er med det verdens største vekstskaperprogram.
  • EY Entrepreneur Of The Year er nå inne i sitt 15.år i Norge og blir arrangert for 30. gang internasjonalt.
  • De sterkeste norske kandidatene blir invitert til regionale kåringer i oktober. Totalt 12 av disse går videre til nasjonal finale i Oslo tirsdag 29. november, der Norges beste vekstskaper for 2016 kåres.
  • Tidligere vinnere: Brynjar Forbergskog i Torghatten (2015), Geir Skaala fra Norsafe (2014), brødrene Aas fra Aas Mek. Verksted (2013), Harald U. Sverdrup i K. A. Rasmussen (2012), Odd Reitan i Reitangruppen (2011) og året før Petter Stordalen i Nordic Choice Hotels.

EY Entrepreneur Of The Year fokuserer på enkeltpersoner i vekstselskapene. Som en hovedregel må selskapet tilfredsstille «3x20» for å kvalifisere; 20 mill. kr i omsetning, 20 ansatte og 20 prosent vekst siste to år. Et selskap kan kvalifisere seg også uten å være helt i mål på samtlige av disse, men da kommer andre kriterier inn som evne og potensial for internasjonalisering, innovasjonsevne, innsats for ansatte og lokalsamfunn etc.
For å bli kåret til EY Entrepreneur Of The Year må man ha entreprenørånd, evne til å drive lønnsomt og tenke nytt, ha internasjonale mål samt personlig integritet og påvirkningskraft. Videre må vedkommende ha eierinteresser og inneha en ledende stilling i et selskap som kan vise til gode økonomiske resultater og vesentlig vekst i omsetning og arbeidsplasser.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory

Om EY
EY er en ledende global aktør innen revisjon, skatt, avgift, forretningsjus, transaksjoner og rådgivning. Med 230 000 ansatte i 152 land bidrar vi gjennom våre tjenester og vår kunnskap til å bygge tillit og skape bærekraftig vekst. Hver dag sørger vi for at privat og offentlig virksomhet og arbeidsliv fungerer bedre – for våre ansatte, våre kunder og samfunnet vi opererer i.  www.ey.no

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Gabler: Tor Sydnes, mobil 975 49 191 - Olav Rune Øverland, mobil 950 35 231
Helseinnovasjon-konsernet: Jesper Melin Ganc-Petersen, mobil 403 22 267

Ina K. Rosenberg, ansvarlig for EY Entrepreneur Of The Year i Region Vest,
mobil: 975 13 833
Pressesjef Ole Kristian Lunde,
mobil: 909 43 135