Tre bedrifter fra Midt-Norge til nasjonal finale i vekstskaping

  • Share

Ledere fra tre av de åtte nominerte bedriftene i Midt-Norge går videre til nasjonal finale i verdens største vekstskaperprogram EY Entrepreneur Of The Year.

De nasjonale finalistene er Bjørn Tore Brevik fra Eplehuset i Trondheim, Svein Rune Gjerde fra Marin Teknikk på Gurskøy i Møre og Romsdal og Finn Wilhelm Sinkaberg fra Sinkaberg-Hansen, Rørvik i Nord-Trøndelag. Dette ble klart under regionskåringen for Midt-Norge på Dokkhuset Scene i Trondheim torsdag kveld.

Til sammen går de tolv beste kandidatene fra seks regionale kåringer videre til den nasjonale finalen i Oslo, tirsdag 29. november. Den nasjonale vinneren representerer deretter Norge på den internasjonale finalen i Monaco sommeren 2017. Der skal det kåres en internasjonal vinner blant de fremste vekstskaperne fra over 60 nasjoner.

– Alle kandidatene som deltok er vinnere. Det er nærmere 500 aktuelle vekstbedrifter i Midt-Norge, så å komme med blant de åtte i regionskåringen er godt gjort. Dette var sterke kandidater, sier Terje Andersen, ansvarlig for EY Entrepreneur Of The Year i Norge.

For å kvalifisere til EY Entrepreneur Of The Year må vekstskaperens selskap ha minimum 20 mill. kr i omsetning og 20 prosent vekst siste to år.  Lederne for åtte selskaper var nominert til regionsfinalen i Midt-Norge, som omfatter Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag samt Nordland sør for Saltfjellet. Den uavhengige juryen som bestemmer hvem som går videre består av Åse Aulie Michelet, Hilde Midthjell, Harald Tyrdal, Trond Solberg og Harald Norvik.

Eplehuset er Norges største forhandler av Apple-produkter med 21 butikker lokalisert i hele Norge. Eplehuset åpnet sin første butikk på Solsiden i Trondheim i 2002, og allerede etter første år var tiden inne for å utvide driften. Selskapets inntektskilde ligger først og fremst i butikk- og servicevirksomheten, og med sine 350 ansatte jobber Eplehuset i dag med å befeste en større posisjon i bedriftsmarkedet, samtidig som netthandel trolig vil overta mer og mer fra butikkvirksomheten.
Vekstskaperen Bjørn Tore Brevik startet Eplehuset i Trondheim etter at han lenge hadde hatt en grunnleggende tanke om at Apples produkter burde gjøres mer tilgjengelig for mannen i gata. Som erfaren Apple-bruker hadde Bjørn Tore et klart mål og en sterk tro på at dette skulle bli en suksess. Vekstskaperen har vært aktiv på eiersiden hele veien, og viser et stort engasjement som leder for virksomheten.
Eplehuset har hatt en eventyrlig vekst fra oppstarten i 2002. Med en nær dobling av omsetningen hvert år de siste ti årene, har selskapet tatt en vesentlig posisjon i markedet. I 2015 nådde de milepælen på 1 milliard i omsetning. Målet er nå 1,5 milliard kr i omsetning innen utgangen av 2018. Basert på god lønnsomhet, god forretningsutvikling, entreprenørånd og engasjement er Bjørn Tore Brevik en verdig kandidat til EOY 2016.

Sunnmørsbedriften Marin Teknikk på Gurskøy ble etablert i 1981 av Svein Rune Gjerde og hans far Edvard Gjerde, med et ønske om å forene teori og praksis i maritime konsulenttjenester. I dag er Marin Teknikk et internasjonalt selskap som samarbeider med skipseiere, verft, utstyrleverandører og sikkerhetsselskaper verden over, der forretningsideen er å selge design som er skreddersydd etter kundens ønske. Vekstskaperen Svein Rune Gjerde har vært i selskapet som ansatt og eier siden oppstarten i 1981. Med utdannelse som skipsingeniør har han med egen innsats skapt et selskap med et svært godt renommé. Svein Rune har vært driveren som har utviklet relasjoner til nye kunder, og hans evne til å klekke ut nyvinninger og levere kvalitet har ført til at Marin Teknikk i dag er et internasjonalt og foretrukket selskap.
Marin Teknikk har hatt en solid vekst de siste årene med en dobling av omsetningen siden 2013 og driftsinntekter på 194 millioner kroner i 2015. Utfordringene i den maritime sektoren har gjort at selskapet nå er inne i en omstillingsfase med fokus på fiskeri, cruise, yacht og offshore mining. Selskapet ser positivt på fremtiden, og med forankring i et godt omdømme og god omstillingsevne, er Svein Rune Gjerde en godt kvalifisert kandidat til EOY 2016.

SinkabergHansen er et oppdrettsselskap med hovedkontor og produksjonsanlegg på Marøya i Nærøy kommune. Virksomhetsområder er settefiskanlegg, oppdrettsanlegg og slakteri. Selskapets strategi er å gjennomføre en kontrollert vekst i hele verdikjeden. Fra smolt til ferdig bearbeidet produkt er målet at anleggene hele tiden skal være i front med det nyeste og beste innen produksjonsmetoder og teknologi.
Finn Wilhelm Sinkaberg etablerte selskapet Sinkaberg Fisk allerede i 1977. Vekstskaperen har hatt en ledende rolle i selskapet siden oppstart og er fortsatt daglig leder i SinkabergHansen.

SinkabergHansen har i dag totalt 170 ansatte, og en omsetning i 2015 på om lag 1,3 milliarder kroner.  Konsernet er solid og veldrevet, med visjoner om å vokse videre gjennom tilgang til nye konsesjoner samt bekjempelse av luseproblematikken. Med stor innovasjonsevne, stabil drift og klare strategier er Finn Wilhelm Sinkaberg en verdig kandidat for EOY 2016.
– Det er morsomt å se lokale bedrifter utvikle seg slik som disse har gjort, som klarer å holde oppe lønnsom vekst år etter år. Her har forretningssans og strategisk innsikt kombinert med sterk gjennomføringskraft virkelig skapt resultater, sier Terje Andersen.
 
Fakta om EY Entrepreneur Of The Year

  • EY Entrepreneur Of The Year kårer hvert år Norges fremste vekstskaper. Hensikten med programmet er å fremheve og hedre personer som bidrar med nye ideer, satser kapital og yter egeninnsats for å skape varige verdier og arbeidsplasser.
  • EY Entrepreneur Of The Year arrangeres i mer enn 60 land, og er med det verdens største vekstskaperprogram.
  • EY Entrepreneur Of The Year er nå inne i sitt 15.år i Norge og blir arrangert for 30. gang internasjonalt.
  • De sterkeste norske kandidatene blir invitert til regionale kåringer i oktober. Totalt 12 av disse går videre til nasjonal finale i Oslo tirsdag 29. november, der Norges beste vekstskaper for 2016 kåres.
  • Tidligere vinnere: Brynjar Forbergskog i Torghatten (2015), Geir Skaala fra Norsafe (2014), brødrene Aas fra Aas Mek. Verksted (2013), Harald U. Sverdrup i K. A. Rasmussen (2012), Odd Reitan i Reitangruppen (2011) og Petter Stordalen i Nordic Choice Hotels (2010).

EY Entrepreneur Of The Year fokuserer på enkeltpersoner i vekstselskapene. Som en hovedregel må selskapet tilfredsstille «3x20» for å kvalifisere; 20 mill. kr i omsetning, 20 ansatte og 20 prosent vekst siste to år. Et selskap kan kvalifisere seg også uten å være helt i mål på samtlige av disse, men da kommer andre kriterier inn som evne og potensial for internasjonalisering, innovasjonsevne, innsats for ansatte og lokalsamfunn etc.

For å bli kåret til EY Entrepreneur Of The Year må man ha entreprenørånd, evne til å drive lønnsomt og tenke nytt, ha internasjonale mål samt personlig integritet og påvirkningskraft. Videre må vedkommende ha eierinteresser og inneha en ledende stilling i et selskap som kan vise til gode økonomiske resultater og vesentlig vekst i omsetning og arbeidsplasser.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory

Om EY
EY er en ledende global aktør innen revisjon, skatt, avgift, forretningsjus, transaksjoner og rådgivning. Med 230 000 ansatte i 152 land bidrar vi gjennom våre tjenester og vår kunnskap til å bygge tillit og skape bærekraftig vekst. Hver dag sørger vi for at privat og offentlig virksomhet og arbeidsliv fungerer bedre – for våre ansatte, våre kunder og samfunnet vi opererer i.  www.ey.no
 
For mer informasjon, vennligst kontakt:
Eplehuset: Bjørn Tore Brevik, mobil 976 59 970
Marin Teknikk: Svein Rune Gjerde, mobil 911 89 888
SinkabergHansen: Finn Wilhelm Sinkaberg, mobil 416 97 568 
 
Terje Andersen, ansvarlig for EY Entrepreneur Of The Year i Norge, mobil 979 50 707
Pressesjef Ole Kristian Lunde, mobil: 909 43 135