De 12 EOY-kandidatene – i lyd og bilde

  • Share

Norge har 260.000 aksjeselskaper. 3.500 av disse har over 20 ansatte, 20 mill. kr i omsetning og 20 prosent vekst siste to år. Nå er ledere for 12 av disse nominert til nasjonal finale i EY Entrepreneur Of The Year. Se videopresentasjonene her.

Nedenunder finner du en kort presentasjon av vekstskaperne (alfabetisk etter selskap) som i år er nominert til EY Entrepreneur Of The Year i Norge. I den norske finalen skal det utpekes en vinner i hver av kategoriene Industri, Handel og Tjenester. I tillegg blir en Young Entrepreneur Of The Year utpekt, som beste vekstskaper under 35 år. Den som vinner hovedprisen blir deretter Norges representant i World Entrepreneur Of The Year, den internasjonale finalen i Monaco neste sommer.

Baze Technology har de siste årene gjort global suksess innenfor bransjen for fornybar energi med OMS programvaren Bazefield.  Programvaren er solgt til mer enn 200 vind- og solparker hos kunder som Statoil, Brookfield, Cubico, Fred Olsen Renewables og Oklahoma G&E, i tillegg til industrikunder som Yara, Aker og Gassco. Virksomheten knyttet til Bazefield ble tidligere i år solgt til Envision Energy. Baze Technology er også markedsledende på infotainmentsystemer i marine- og offshorebransjen med produktet BazePort, som leveres til kunder som Hurtigruten, Statoil, Vard, Mærsk, Prosafe, ConocoPhillips og BP. Selskapet har datterselskap i Singapore, og de har en klar strategi for hvordan de skal internasjonalisere ytterligere. Vekstskaper Sigurd Joakim Juvik har vært ansatt i selskapet i nesten to tiår og er daglig leder. Han trigges av å skape noe sammen med andre, har sterk innovasjonsevne og er genuint opptatt av at Baze i Porsgrunn skal være et positivt bidrag til det lokalsamfunnet de springer ut fra. 
 

Betonmast er et av Norges største privateide entreprenør- og eiendomsutviklingskonsern. Konsernet bygger alle typer bygg for offentlige og private kunder. Selskapet ble etablert i 2006 av Jørgen Evensen og Peter Sandrup, og har på kort tid etablert seg over store deler av Sør-Norge og i Gøteborg. Konsernet består av 13 lokale entreprenørselskaper og et eiendomsselskap. Omsetningen i 2015 var på 4,1 milliarder NOK. Resultat før skatt ble 170,3 millioner NOK. Selskapet har over 850 medarbeidere.
 

Eplehuset er Norges største forhandler av Apple-produkter med 21 butikker lokalisert i hele Norge. Eplehuset åpnet sin første butikk på Solsiden i Trondheim i 2002, og allerede etter første år var tiden inne for å utvide driften. Selskapets inntektskilde ligger først og fremst i butikk- og servicevirksomheten, og med sine 350 ansatte jobber Eplehuset i dag med å feste en større posisjon i bedriftsmarkedet, samtidig som netthandel trolig vil overta mer og mer fra butikkvirksomheten. Vekstskaperen Bjørn Tore Brevik startet Eplehuset i Trondheim etter at han lenge hadde hatt en grunnleggende tanke om at Apples produkter burde gjøres mer tilgjengelig for mannen i gata. Som erfaren Apple-bruker hadde Bjørn Tore et klart mål og en sterk tro på at dette skulle bli en suksess. Vekstskaperen har vært aktiv på eiersiden hele veien, og viser et stort engasjement som leder for virksomheten. Eplehuset har hatt en eventyrlig vekst fra oppstarten i 2002. Med en nær dobling av omsetningen hvert år de siste ti årene, har selskapet tatt en vesentlig posisjon i markedet. I 2015 nådde de milepælen på 1 milliard i omsetning.
 

Frigaard Gruppen består av 50 selskaper fordelt på tre forretningsområder – handel og industri, eiendom og investeringer. Gruppen har vokst fra ca. 40 millioner kroner i omsetning i 2004 til ca. 1 milliard kroner i 2015. Grunntanken er å skape bedrifter som skal være konkurransekraftige i det europeiske markedet. Vekstskaper Trond Frigaard startet sin karriere i Sarpsborg Metall AS, et selskap etablert av Tronds bestefar. Frigaard Gruppen har sitt utspring fra Sarpsborg Metall, og Trond eier i dag hele gruppen.
 

Gabler er Norges ledende kompetansebedrift innen pensjon, investeringer og forsikringsmegling. Blant selskapets kunder er nærmere 60 pensjonskasser, flere av Norges største finansinstitusjoner, kommuner, energiselskaper og stiftelser.I 2000 startet Olav Rune Øverland og Tor Sydnes selskapet som syv år senere fusjonerte med Gabler. I dag arbeider de som konsernsjef og konserndirektør for Gabler. De har jobbet tett sammen i mange år og utfyller hverandre - mens Tor er en faglig sterk ressurs som holder i de store kundeprosessene, er Olav visjonæren med strategiske initiativ som drives av forretningsutvikling. Gabler har i dag nær 28 milliarder i investeringer direkte hos kapitalforvalterne globalt, og mer enn 70 milliarder som de overvåker og følger opp for kunder.
 

Geelmuyden Kiese er med sine 150 ansatte Skandinavias største kommunikasjonsbyrå. Fra 2010 til 2014 har selskapet doblet omsetningen. Siden vekstskaper Hans Geelmuyden var med på å grunnlegge selskapet – og bransjen -  i 1989, har de etablert kontorer i Oslo, København, Stockholm og Brussel. Geelmuyden har bistått som rådgiver i store skandinaviske endringsprosesser både i offentlig og privat sektor, og han er mye brukt som foreleser innen strategisk kommunikasjon.

 


Helseinnovasjon-konsernet: Melin Holding AS er et av eierselskapene til Helseinnovasjon AS som gjennom datterselskapene Melin Medical, Melin Collectors og PasientSky leverer administrasjons- og betalingsløsninger og utvikler tjenesteløsninger til helsesektoren. Melin Medical ble etablert av marinejeger, offiser og allmennlege Jesper Melin Ganc-Petersen. Virksomheten sprang ut av en idé om å la pasienten ta mer ansvar for egen administrasjon. Selskapet leverer tjenester til 85 % av landets legekontorer og legevakter. På landsbasis håndterer de 50 000 pasienter daglig, og over 12 millioner pasienter i året.
 


Hepro ble stiftet for å dekke behovet for bedre hjelpemidler for eldre og funksjonshemmede. Fra sine kontorer på Rognan i Nordland har de bidratt til å gjøre livet enklere for sine brukere i snart 30 år. Truls Martin Aanstad startet i selskapet i 1990 og er i dag økonomidirektør. Kurt-Are Kristoffersen tok over som administrerende direktør i 2015. Selskapet jobber hardt for å komme inn på internasjonale markeder, og produktene selges nå i elleve forskjellige land. De to siste årene har de opplevd en omsetningsvekst på 38 prosent.


Kverneland Investering består av selskaper som driver innen handel, bil og eiendom. Siden Ådne Kverneland overtok som daglig leder for nesten 30 år siden har han mangedoblet konsernets omsetning. Vekstskaperen har bidratt til at Stavanger-konsernet er tilstede gjennom datterselskaper i de fleste store byer langs norskekysten. Takket være Kvernelands strategiske vurderinger har bildelen av konsernet har vokst til å bli Norges største på Ford og Mazda, og tredje største på Volvo. Kverneland Bil ble i 2015 rangert som nummer 311 i Dagens Næringslivs oversikt over landets 500 største bedrifter.
 


Marin Teknikk ble etablert i 1981 av Svein-Rune Gjerde og hans far Edvard Gjerde, med et ønske om å forene teori og praksis i maritime konsulenttjenester. I dag er Marin Teknikk et internasjonalt selskap som samarbeider med skipseiere, verft, utstyrleverandører og sikkerhetsselskaper verden over, der forretningsideen er å selge design som er skreddersydd etter kundens ønske. Vekstskaperen Svein Rune Gjerde har vært i selskapet som ansatt og eier siden oppstarten i 1981. Med utdannelse som skipsingeniør har han med egen innsats skapt et selskap med et svært godt renomme. Svein Rune har hele veien vært driveren som har utviklet relasjoner til nye kunder, og hans evne til å klekke ut nyvinninger og levere kvalitet har ført til at Marin Teknikk i dag er et internasjonalt og foretrukket selskap.Marin Teknikk har hatt en solid vekst de siste årene med en dobling av omsetningen siden 2013, med driftsinntekter på 194 millioner kroner i 2015. Utfordringene i den maritime sektoren har gjort at selskapet nå er inne i en omstillingsfase med mer fokus på fiskeri, cruise, yacht og offshore mining.

 


Red Rock eier Red Rock Solutions og Red Rock Marine som leverer henholdsvis egenutviklede billetteringsløsninger for kollektivtransportbransjen og totalentrepriser på kraner og løfteutstyr. Christoffer Jørgenvåg, vekstskaper og daglig leder i Red Rock, har bygget opp to selskaper i Kristiansand med basis i kunnskap om digitalisering av arbeidsoppgaver. Selskapene har på få år utviklet en portefølje med produkter som brukes av store virksomheter verden rundt.

 


Sinkaberg-Hansen er et oppdrettsselskap med hovedkontor og produksjonsanlegg på Marøya i Nærøy kommune. Virksomhetsområder er settefiskanlegg, oppdrettsanlegg og slakteri. Selskapets strategi er å gjennomføre en kontrollert vekst i hele verdikjeden – fra smolt til ferdig bearbeidet produkt og målet er at Sinkabergs anlegg hele tiden skal være i front med nyeste og beste innen produksjonsmetoder og teknologi. Finn Wilhelm Sinkaberg etablerte selskapet Sinkaberg Fisk allerede i 1977. Vekstskaperen har hatt en ledende rolle i selskapet siden oppstart og er fortsatt daglig leder i Sinkaberg-Hansen. Finn Wilhelm Sinkaberg har bygd sin virksomhet gjennom snart en mannsalder, og vekstskaperen har kontinuerlig forbedret og tilpasset virksomheten siden 1970-tallet.
 Sinkaberg-Hansen har i dag totalt 170 ansatte, og en omsetningen i 2015 på om lag 1,3 mrd. kr. Konsernet er et solid og veldrevet selskap som fortsatt har visjoner om å vokse gjennom tilgang til nye konsesjoner, samt bekjempelse av luseproblematikken.