Cybersikkerhet større og større samfunnsproblem

  • Share

Vårt tillitsbaserte samfunn gjør oss sårbare for den digitale kriminaliteten. I fjor opplevde 150 000 nordmenn at noen stjal deres identitet for å begå straffbare handlinger.

Les om utfordringene med cyberkriminalitet (pdf, 260kb) i en tid hvor mulighetene for datakriminelle øker i takt med stadig mer elektronikk og oppkobling på nett eksempelvis for maskiner og styrings- og overvåkningssystemer. Det antas at man i 2020 vil ha over 50 milliarder ”dingser” koblet opp mot Internett.

Artikkelen er fra bladet Samfunnsviteren, nr4/16. Gjengitt med tillatelse fra utgiver.
Forfatter er Tone Thingbø, Executive Director i EY og ansvarlig for cybersecurity-rådgivingstjenester i Norden.