God avkastning, men nok et magert år for noteringer på Oslo Børs

  • Share

Mens oppgangen på 12,1 prosent på Oslo Børs-indeksen gjorde 2016 til det sterkeste året siden 2013 ble det et relativt magert år når det gjaldt ny-noteringer. Totalt ble seks nye selskaper tatt opp til notering på Oslo Børs eller Oslo Axess hvorav de fleste av disse tidligere ble handlet i OTC-markedet. Kun ett selskap, Arcus, hadde ikke tidligere tilbudt sine aksjer i noen av markedsplassene.

Når det gjelder antall børsnoteringer samsvarer for øvrig Oslo med det globale bildet. Fjoråret ble det svakeste siden 2013, til tross for noe opphenting i fjerde kvartal. Asia og Stillehavsregionen befestet sin posisjon som den mest aktive. Når det gjelder bransjer sto teknologi, helse og industri for de fleste noteringene.

Det viser undersøkelsen Nordic Capital Markets Insights fra rådgivnings- og revisjonsfirmaet EY, som analyserer samtlige børsnoteringer i de nordiske land sist år. En tilsvarende internasjonal undersøkelse kom rett før jul.

Oversikten viser at mens Københavns Fondsbørs tok en klar førsteplass angående verdi av børsnoteringene var aktiviteten særlig i Stockholm, men også i Oslo og Helsinki, mer omfattende når det gjelder antall noteringer av mindre og mellomstore virksomheter.

– I Oslo har det vært en god del aktivitet utenfor Oslo Børs og Oslo Axess. Nyskapningen Merkur Market fra Oslo Børs, tilrettelagt for mindre virksomheter i tidlig fase, tiltrakk seg 11 nye noteringer i fjor etter at listen ble lansert i januar. Merkur supplerer hovedlisten og Oslo Axess og tilsvarer London Stock Exchanges AIM and NASDAQs ulike First North multilateral trading facilities, sier Thomas Embretsen, EYs IPO-leder i Norge. Likevel var det Sverige som hadde høyest aktivitetsnivå på dette området.

– Flere virksomheter fra øvrige nordiske land er tiltrukket av et aktivt og dynamisk kapitalmarked i Sverige. Her har både store institusjonelle investorer og en stor del privatpersoner appetitt på investeringer – også i de mindre og mellomstore virksomheter med et mulig større potensial enn store og velkjente selskaper, sier Embretsen.

Oppgangen på Oslo Børs, særlig drevet av sjømat, olje og finans, ga den norske børsen den sterkeste oppgangen i Norden i fjor. Når det gjelder noteringer målt i verdi ble det imidlertid Danmarks år. Av de 66 børsnoteringene som for Norden samlet sett reiste i alt 9,7 milliarder USD i kapital hentet to giganter mer enn halvparten av dette; Dong Energy og Nets, begge danske. Svenske Ahlsell tok tredjeplassen. Dong og Nets var begge på listen over verdens fem største børsnoteringer i 2016, med markedsverdier på henholdsvis 3 mrd. USD og 2,4 mrd. USD.

I det globale bildet fortsatte Asia som dominerende og sto totalt for 60 prosent av alle børsnoteringer. I regionen ble 638 oppføringer med et totalt transaksjonsvolum på 71,5 milliarder dollar gjennomført i løpet av året, en nedgang på respektive seks og 21 prosent fra året før. Aktiviteten i USA var lav med 112 noteringer til en samlet verdi av 21,3 milliarder dollar, noe som ga det svakeste året siden 2009. I EMEIA var aktiviteten ujevn gjennom året, men regionen endte på 285 noteringer, en nedgang på 25 prosent sammenlignet med året før. Det totale transaksjonsvolumet for børsnoteringer i EMEIA utgjorde 37,7 milliarder dollar, en nedgang på 44 prosent.

Les mer på ey.no/capitalmarkets

Kontakt for info og oppfølging:
Thomas Embretsen, mobil 917 48 946
Pressesjef Ole Kristian Lunde, mobil 909 43 135