Oljeservicenæringen: reduserte med 18.000 ansatte

  • Share

– Vi har vært gjennom to-tre år med jevnt fallende inntekter og lønnsomhet. Det har vært ekstremt tøft for hele bransjen, og arbeidsplassene som har forsvunnet kommer neppe igjen. Prøvelsene er ennå ikke over; også 2017 vil være utfordrende, sier Espen Norheim, leder for EYs rådgivning innen olje og gass.

EYs Oljeserviceanalyse er den mest omfattende analyse av hele næringen i Norge. Årets utgave tegner et bilde av en bransje som fremdeles ikke er ute av krisen etter det dramatiske oljeprisfallet i 2014. Utgangspunktet er de reviderte 2015-regnskapene for 1.200 selskaper i oljeservicenæringen i Norge

– Tallene viser at bransjen samlet sett gikk i minus i 2015 på grunn av store nedskrivninger. Når 2016-regnskapene kommer inn, må vi forvente å se ytterligere nedgang. Vi er kommet langt, men kostnadstilpasningene vil fortsette langt inn i 2017, riktig nok i et lavere tempo. Noen enkeltsegmenter ser ut til å få en forsiktig oppgang nå, sier Norheim.

Han ser likevel lyset i enden av tunnelen:
– Ut av denne nedturen kommer en slankere, mer offensiv og tilpasset industri. Allerede nå er den internasjonalt konkurransedyktig, og ytterligere pågående programmer vil gjøre det enda bedre. Problemet er at markedet ennå ikke er der. Programmene som har vært gjennomført har vært nødvendige og dette arbeidet fortsetter. Norsk oljeservicenæring har greid det før og vil greie det igjen.

De samlede inntektene for norsk oljeservicenæring falt på årsbasis med 12,6 prosent til 445 mrd. kr i 2015. Dette var riktig nok fra et historisk høyt nivå foregående år. Kostnadsprogrammene som har vært gjennomført ga en netto reduksjon på 18.000 ansatte i bransjen bare i 2015. Til tross for disse tiltakene falt lønnsomheten; EBITDA-marginen falt med 1,6 prosentpoeng til 10,1 prosent. Med av- og nedskrivninger var fallet enda mer markert; EBIT-marginen falt med 6.7 prosentpoeng til -1,2 prosent. Restruktueringsaktivitetene har dermed fortsatt.

– Omsetningsprognoser for 2017 er på 310 mrd. kr, noe som bringer oss tilbake til 2007/2008-nivå. Prispress og overkapasitet vil vedvare på kort og mellomlang sikt, med reduserte marginer som resultat, sier Norheim.

Bortsatt fra innen decommissioning (permanent brønnplugging og fjerning) falt inntektene for samtlige segmenter og subsegmenter innen oljeservice i 2015. Kansellerte bestillinger og tilbakeholdte investeringer utgjorde mer enn 30 mrd. kr for området Engineering, fabrication and installation. Redusert aktivitet innen letevirksomhet ga et dropp i inntektene på nær 30 prosent for reservoar/seismikk. Lete- og produksjonsboring ble delvis beskyttet av lange riggkontrakter og valutagevinster for norske riggselskaper, men inntektene for dette segmentet falt likevel med 11,1 prosent.
 
Over de neste årene vil Johan Sverdrup være det enkeltstående største prosjektet på den norske kontinentalsokkelen. Fullføring av utbyggingsprosjekter som Martin Linge og Aasta Hansteen vil bidra med ytterligere investeringer. Uansett er konsensus at vi likevel ikke vil komme tilbake til investeringsnivåene fra toppårene 2013-14 i overskuelig fremtid. 

Les hele rapporten her

For mer informasjon, kontakt:
Espen Norheim, partner og leder for EYs rådgivning innen olje og gass, mob. 928 02 095
Pressesjef Ole Kristian Lunde, mob. 909 43 135

Om EYs Oljeserviceanalyse
Selskaper blir inkludert i analysen dersom de har minst halvparten av omsetningen innen olje- og gassektoren og er et norskregistrert foretak. I årets rapport er i alt er 1.200 selskaper med en samlet omsetning på 445 mrd. kr tatt med.