– Norge tregest i Norden

  • Share

Økonomifunksjonen i norske bedrifter henger ikke med på den teknologiske utviklingen. Norske bedrifter er tregest i Norden og endringsviljen er for liten, hevder EY-partnerne Per Øyvind Borge-Hansen og Thomas Embretsen. 

Endringene i økonomifunksjonen skjer i et høyere tempo enn noensinne, og mye er teknologidrevet. Med teknologisk utvikling, nye ledermodeller og økt fokus på effektivitet, internkontroll og åpenhet stilles det også langt høyere krav til rapporteringen nå enn hva som var tilfelle tidligere.

–Investorene etterspør mer og raskere informasjon, som igjen øker kravene til de interne prosessene. Frem til nå har det vært brukt liten tid på analyse og mye tid på rapportering. Intelligent bruk av teknologi gjør det mulig å snu trekanten, og å bruke mer tid på analyse og mindre tid på rapportering, sier Borge-Hansen.

Artikkelen gjengis med tillatelse fra Finansavisen - du kan lese hele artikkelen her!

Synes du digitalisering og teknologi er spennende?
Vi er for tiden på jakt etter flere kollegaer. Bli med oss å bygge ‘the finance function of the future’. Bli en del av EY. Søk i dag!