Med transparens på tanken

  • Share

Debatten går fortsatt varm om biodrivstoff. Flere av miljøorganisasjonene stiller seg skeptiske til om dagens regulering av biodrivstoff bidrar til reduserte transportutslipp.

For å sikre kredibiliteten bør bransjen fremlegge sertifikater og tilstrekkelig dokumentasjon, som i tråd med en åpen og transparent tilnærming er verifiserbar og etterprøvbar, slik at det ikke råder tvil om opphavet til biodrivstoffet. Miljødirektoratet har publisert omfattende retningslinjer for ekstern revisjon av den frivillige andelen biodrivstoff. Denne muligheten bør bransjen benytte seg av, mener artikkelforfatterne fra EY.

Les artikkelen på nettstedet Energi og Klima  fra EYs Climate Change and Sustainability Services.