Norsk havbruksnæring i sterk vekst

  • Share

Globale megatrender styrker norsk havbruksnæring, som har nok et rekordår bak seg. Forbrukerdrevet produktutvikling og foredling og innovasjoner innen utstyr og biotek-løsninger skaper stadig nye vekstmuligheter for Norges nest største industri.

– EY-rapporten «The Norwegian Aquaculture Analysis» viser at havbruksnæringen har mer en doblet eksportverdien siden 2006. I 2016 eksporterte norske sjømatselskaper laks og ørret for 65,5 mrd. kr, opp fra 50,1 i 2015. En betydelig økning i lakseprisen på verdensmarkedet fra 2012 har, sammen med de globale megatrendene, vært den viktigste driveren bak dette, sier Eirik Moe, partner i EY.

Samlet resultat for bransjen (EBITDA) nær tredoblet på ti år; en utvikling ikke mange andre næringer kan måle seg mot. Selv med noe nedgang i totalvolum var omsetning og resultat preget av den historisk høye lakseprisen.

Analyse av 700 selskaper
I den første årlige EY-rapporten om den samlede norske havbruksnæringen kvantifiseres størrelse og utvikling for hele denne dynamiske næringen. Næringen består av selskaper som dekker ulike faser i verdikjeden; tekniske løsninger, bioteknologi, produksjon, distribusjon og foredling. I alt omfattes ca. 700 selskaper av analysen.

Verdiskapingen og fortjenesten er ujevnt fordelt i de forskjellige segmentene av verdikjeden. Selv om produksjonssegmentet er utsatt for store variasjoner i utsalgspriser og økende produksjonskostnader er dette segmentet den klart største bidragsyter til lønnsomheten i bransjen. Dette tross problemene med lakselus, bransjens totalt sett største utfordring.

Økt interesse for fisk
– Mange trender peker i retning av fortsatt sterk vekst for havbruksnæringen. Med flere forskningsprogrammer som lover gode nyheter i kampen mot lakselus er bransjen flere skritt nærmere en betydelig kapasitetsøkning. Vi vil også se konsolidering innen enkelte deler av næringens verdikjede. Vi ser at økt interesse for fisk i kostholdet, produktutvikling og innovasjoner også kan bidra til vekst for hele bransjen, sier Moe.

Havbruksnæringen skaper verdi langs så godt som hele Norges kyst. Hordaland og Bergen er på sett og vis industriens «hovedstad». Her holder mange av næringens største selskaper til, som Marine Harvest, Grieg Seafood, Lerøy Seafood og EWOS. I tillegg er det et større antall lisenser til havbruk og smoltproduksjon i regionen.

Et annet senter for næringen er Sør-Trøndelag og området rundt Frøya (hvor Salmar har sitt hovedkontor). I Sogn og Fjordane er det handelsselskapene som dominerer, og i de sørlige delene av landet hører de største selskapene til innen bioteknologi og foredling.

Les hele rapporten her.

For mer informasjon, kontakt:
Partner Eirik Moe, mob. 951 24 045
Pressesjef Ole Kristian Lunde, mob. 916 69 000