Møt den digitale virkelighet

  • Share

Hvordan forholder etablerte virksomheter seg til en virkelighet der den teknologiske utviklingen skjer så raskt at det knapt er mulig å være foran utviklingskurven? Hvor tusenvis av start-ups meget vel kan skape den neste dominerende faktor og bryte ned eksisterende forretningsmodeller?

Digitalisering utfordrer i vår tid virksomheter til å forandre deres forretningsmodeller, interne strukturer og måten de kommuniserer med markedet. Dette stiller økte krav til ledelsen, som skal favne områder utover tradisjonell ledelseskompetanse for å høste fordelene av de nye digitale mulighetene.

Vi har samlet et knippe artikler hvor vi ut fra forskjellige perspektiver setter fokus på den digitale utvikling, blant annet basert på EYs norske, nordiske og globale rapporter og analyser.
Vi håper de kan gi nyttig innsikt og inspirasjon.

Les vår artikkelsamling.