Verdens bedriftsledere tror på vekst det kommende året

  • Share

Usikre tider og et anspent verdensbilde tar ikke motet fra offensive næringslivsledere; nær ni av ti globale toppledere ser vekstmuligheter i året som kommer. Teknologisk disrupsjon og mangel på kompetente medarbeidere er deres største bekymring, viser en ny undersøkelse fra EY.

Globale, større bedrifter viser ingen tegn til å senke farten i møte med geopolitisk usikkerhet, viser Global Growth Barometer fra revisjons- og rådgivingsselskapet EY.

– Globalt sier en tredjedel at de planlegger å vokse mellom seks og ti prosent i løpet av 2017. Dette er svært optimistisk, og langt over den siste bruttonasjonalprodukt-prognosen til verdensbanken, som var på 2,7 prosent, forteller Annette Kimmitt, EY Global Growth Markets Leader.

Undersøkelsen er gjort blant 2340 konserndirektører i større bedrifter, med respondenter fra 30 land, og den ble presentert under EYs store World Entrepreneur Of The Year-arrangement i Monaco.

Til tross for usikkerheten rundt to år fremover med Brexit-forhandlinger er engelske oppstartsbedrifter de aller mest offensive. Nesten hver fjerde av disse ser vekstmuligheter heller enn begrensninger i usikkerheten og har tro på omsetningsvekst på mer enn 26 prosent det neste året.

Dette bekymrer dem

Det globale ledere ser på som største utfordringer er teknologi og rekruttering av riktig kompetanse. For å nå egne vekstambisjoner planlegger 27 prosent av selskapene faste ansettelser og 14 prosent deltidsansettelser.

– Teknologiutvikling bekymrer selskapene, men over ni av ti ledere ser også teknologi som en mulighet til å skaffe den type kompetanse de behøver. De bruker teknologi for å tiltrekke seg og holde på talent, for å vokse, bedre produktiviteten og bli mer lønnsomme, sier Kimmitt.

Mer optimisme i UK enn i US

Selv med et Brexit forut er britiske selskap altså blant dem som har størst vekstambisjoner. Optimismen er tilstede også i Kina og India, hvor til sammen 42 prosent av selskapene sikter seg inn på vekst mellom seks og ti prosent. Amerikanske selskaper er mer pessimistiske, her planlegger én tredjedel av selskapene moderat vekst på under fem prosent.

Usikkerhet er den nye normen

Kimmitt mener at usikkerhet har blitt en del av hverdagen. Selv om geopolitisk risiko og handelsbarrierer påvirker, velger bedriftene å fortsette med sine ansettelsesplaner.

– Selskapene fokuserer på egen drift og satser på vekst. De ser også på for eksempel automatisering av arbeidsfunksjoner som et supplement til talent, ikke en erstatning eller trussel.

Det er de mest suksessfulle selskapene som er minst bekymret for fremtiden.

– Toppselskapene utvikler smidige og fleksible strategier for egen drift. Dermed har de et avslappet forhold til usikkerhet i markedet, sier Kimmitt.