De 500 største familieforetakene ville vært den tredje største økonomien i verden

  • Share
  • Familieforetak står for totalt 6,8 trillioner USD i årlig omsetning
  • De 500 største familiebedriftene ansetter 24,8 millioner mennesker globalt
  • Nær halvparten (44,8%) av de 500 største hører til i Europa

Verdens 500 største familiebedrifter står for totalt 6,8 trillioner USD i årsomsetning, nok til å være den tredje største økonomien i verden (overgått bare av USA og Kina) og ansetter nesten 25 millioner mennesker. Dette er blant konklusjonene i Global Family Business Index, som annethvert år publiseres av University of St. Gallen, Sveits, i samarbeid med EY. Studien fremhever de 500 største familiebedriftene i verden etter inntekter.

– Bak en vellykket familiebedrift er det vanligvis en historie om hardt arbeid, engasjement, inspirasjon og ofre. Det kan også være historien om noen som oppnår gode ting og overlegen vekst mot usannsynlige odds. Familiebedrifter har potensial til å være bedre, å stå ut i markedet, være mer smidig i omskiftelige tider, å investere mer i innovasjon og å være svært attraktive for talenter, sier Eirik Moe, partner og leder for EYs Family Business-praksis i Norge.

– Avgjørende for den videre utviklingen av suksessfulle familiebedrifter er deres evne til å holde eierskapet samstemt innenfor familiens grener samt deres evne til å få med seg neste generasjon av familiemedlemmer inn i selskapet nøkkelposisjoner og styrende organer.  Det er mange forhold som spiller inn her, sier Moe, og fortsetter:

– Vi ser det er viktig at prosessen med å forberede de starter tidlig, er godt forankret i familien, styret, mv. samt at de «unge» blir skolerte og forberedt på det ansvaret som påhviler de, uansett om de velger å gå inn i aktiv ledelse eller velger å delta gjennom styre og eierrollen.  Engasjement i familieselskapets utvikling gjennom å være engasjert i bruk for eksempel ny teknologi innenfor dagens virksomhet eller søken etter nye forretnings- og investeringsområder vil kunne være en vinn-vinn karrierevei både for en tradisjonsrik familiebedrift og den yngre generasjon som skal «gå sine egen spor».  

Thomas Zellweger, leder av Family Business ved Universitetet i St. Gallen, vil løfte frem familiebedrifter som en god modell etter alle parametre:

– Utbredelsen av store familiebedrifter i USA og Europa utfordrer ideen om at management-drevne bedrifter med bredt eierskap vil være overlegen alle andre former for økonomisk organisasjon. Familiebedrifter kan være en fremtidsrettet måte å organisere økonomisk aktivitet på, og bedriftene på listen kan fortelle oss hvordan dette best oppnås.

Hele indeksen kan nås her: www.familybusinessindex.com

For mer informasjon, kontakt:

Partner Eirik Moe, mob. 951 24 045

Pressesjef Ole Kristian Lunde, mob 916 69 000