Hvorfor skal internrevisjonen ta i bruk dataanalyse?

  • Share

Internrevisjonen skal gi objektive og uavhengige bekreftelser og råd til styret og ledelsen om kvaliteten og effektiviteten til organisasjonens prosesser for governance, risikostyring og internkontroll. Dette skal bidra til å forbedre driften i organisasjonen og beskytte dets verdier og omdømme. 

Dataanalyse vil prege fremtiden for selskaper og internrevisjon. Men hvordan kan man integrere og ta i bruk dataanalyse? Våre artikkelforfattere fremhever ulike suksessfaktorer som av avgjørende for å lykkes med dataanalyser.

Les artikkelen i magasinet SIRK. Artikkelforfatterne jobber i vårt Internal Audit team.