EYs Nordic Attractiveness Report:

Norge lite attraktivt for utenlandsinvesteringer

  • Share

Norden tiltrakk seg samlet sett rekordhøye 328 utenlandske investeringsprosjekter i 2016. Mens Finland er på topp i Norden i attraktivitet for utenlandsinvesteringer havner Norge på jumboplass.

Kun ti prosent av utenlandsinvesteringene i Norden (Foreign Direct Investments – FDI) gikk til Norge, viser en oversikt fra rådgivnings- og revisjonsselskapet EY. Dette er ned fra 12 prosent i 2015, som viser at Norge også har svekket posisjonen på dette området.

De fleste av de 33 utenlandsinvesteringene i Norge kom fra Storbritannia, Sverige, USA og Danmark. Disse tre landene sto for over halvparten av alle prosjektene. Kina viser en økende interesse for å investere i Norden, men kun ett enkelt prosjekt (av totalt 17) i fjor gikk til Norge. Ingen utenlandsinvesteringer ble gjort innen olje og gass.

Årets tall viser at selv om antallet utenlandsinvesteringer i Norden var på et rekordhøyt nivå har det ikke ledet til så mange nye jobber. Nordens andel av jobber skapt av utenlandsinvesteringer i Europa var på det laveste nivået på ti år. Samtidig forteller det noe om skiftet i det nordiske arbeidsmarkedet, fra et større antall lavkvalifiserte ansatte til færre, mer kunnskapsintensive jobber.

For Europa totalt sett var i 2016 Storbritannia, Tyskland og Frankrike de mest attraktive landene for utenlandske investorer. Drøyt halvparten av alle FDI-prosjekter gikk til et av disse tre landene.

Les Nordic Attractiveness Report og European Attractiveness Report.

For mer informasjon, kontakt:
Pressesjef Ole Kristian Lunde, mob 916 69 000.