EY med nordisk Financial Services Organization

  • Share

Fra i sommer har rådgivnings- og revisjonsselskapet EY etablert en særskilt Financial Services Organization i de nordiske landene, som integreres på tvers av hele EMEIA (Europa, Midtøsten, India og Afrika). Formålet er å styrke sektorfokus, kundebetjening og kompetanse.

Finanssektoren påvirkes i svært høy grad av forandringer internasjonalt og har derfor behov for rådgivere og revisorer som ikke bare har dyp forståelse for bransjens kompleksitet og regulering, men også kan dra nytte av et internasjonalt nettverk og utnytte kompetanse og erfaringer på tvers av landegrenser.

Det er bakgrunnen for at EYs nordiske sektorekspertise nå er blitt en del av EYs Financial Services Organization i EMEIA. Fra de nordiske landene er i alt 350 medarbeidere som betjener finanssektoren nå del av denne organiseringen, hvorav ca. 70 i Norge.

– Det er spesielle kjennetegn ved finanssektoren som stiller krav til oss om en høy grad av spesialisering og internasjonalisering. Vi må kunne utnytte kunnskap, erfaringer, ressurser og kompetanse hurtig og effektivt på tvers av grenser, sier Lars Weigl, leder av Financial Services i Norden.

Han påpeker at finanssektoren skiller seg ut ved en høy grad av regulering både nasjonalt og internasjonalt, og at alle virksomheter i sektoren – også de som opererer lokalt – er en del av en internasjonal infrastruktur.

EY’s Financial Services Organization i EMEIA omfatter i alt ca. 13.000 medarbeidere.

Kontakt for info og oppfølging:
Kjetil Rimstad
Nils Kristian Bø