EY satser på familiebedrifter og bygger kompetansesenter i Norge og Norden

  • Share

EY har ansatt Mette Ballari som Executive Director Family Business & Head of Private Client services Norway. Hun kommer fra organisasjonen Family Business Norway som hun har vært daglig leder av siden oppstart. Family Business Norway er en forening av og for familieeide bedrifter for å øke kompetansen innenfor eierskap.

– Dette er et fag som jeg virkelig brenner for, og jeg ser frem til å jobbe videre med det i en ny ramme, forteller Mette Ballari. 

– For å virkelig kunne hjelpe eierfamilier må man ha kompetanse på ulike områder. Med EYs store organisasjon og tverrfaglige kompetanse kan vi bygge et kompetansesenter for eiere med et team av spesialister slik at eierfamiliene kan få den beste hjelpen, sier Ballari.

Hun lister en rekke temaer som hun kjenner godt fra sin tidligere virksomhet og som fortsatt står høyt på agendaen for familieeide selskaper: eierroller og eiers ansvar, forberedelse av neste generasjon, sette sammen de rette menneskene til styret ut i fra visjon, strategi og eiere, rett strategi for familiebedriften med den endringstakt som oppleves. Det er også en utfordring å finne rett person til å lede bedriften i den krevende tiden vi er oppe i nå, samt hjelpe eierfamiliene og bedriften med juridiske forhold.

Mette Ballari har utdannelse fra BI og som coach, og ikke minst fra Family Firm Institute i Boston. Før jobben i Family Business Norway hadde hun bakgrunn fra Formuesforvaltning, der hun i nær seks år hadde ansvar for familiebedrifter.

Forskning fra BI viser at 2/3 av norske bedrifter er familiebedrifter. EY har nå valgt å øke innsatsen mot disse og bygge et kompetansesenter for eiere og neste generasjons eiere av familiebedrifter i Norge.

– Det er viktig for vårt samfunn at vi kan gi eierne kompetanse og verktøy slik at de kan lykkes som gode og bevisste eiere. De valg eierne tar gir ringvirkninger inn i styret, inn til ledelsen og ut i samfunnet generelt. En viktig begynnelse er å forstå de ulike eierroller og deres ansvar, sier hun.

Hun nevner eksempelvis eierstyring som et tema som krever bred og sammensatt fagkompetanse for å kunne utøve på en god måte.

– Eierstyring eller Corporate governance handler om en rekke prinsipper for utøvelse av eiermakt. Sentrale temaer innen prinsippene er vekting av eierinteresser (shareholder values) opp mot andre interessenter som ansatte, kreditorer, lokalsamfunnet (stakeholder values). Videre er kompetanse, retter og plikter fordelt mellom generalforsamling, styre, ledelsen, fagforeninger og de offentlige områder som omfattes av teorien bak prinsippene. Enhver selskapsrettslig regel vil innebære en balansering mellom disse interessene og interessentene, presiserer Ballari.

EY har allerede en stor satsning globalt på Family Business og vil med Mette Ballari på laget ytterligere markere seg som en innsiktsfull rådgiver og et bredt kompetansehus for familieselskaper og deres eiere, sier Eirik Moe og Helen Robertson, partnere i EY og ledere av henholdsvis EY Family Business Norge, samt EY Family Business Norden og EMEIA.

Les mer om våre tjenester her.