Stor vekst i antall børsnoteringer i Norden i år

  • Share

Etter 3. kvartal 2017 er antallet børsnoteringer i de nordiske landene over 50 prosent høyere enn på samme tid i 2016. Det er likevel reist under halvparten så mye kapital som på samme tid i fjor. Norge bidro med syv noteringer, mot ingen så langt i fjor.

  • Antall børsnoteringer 1-3. kvartal 2017 i Norden steg til 64 fra 42 i 1-3. kvartal 2016.
  • I 3. kvartal tar Stockholm igjen ledertrøyen i Norden, og København var uten en eneste IPO.
  • Globalt steg antallet børsnoteringer i 3. kvartal 2017 med 59 prosent og 55 prosent i verdi ift. 3. kvartal 2016.
  • Det er utsikter til det beste året for børsnoteringer globalt siden 2007.

Globalt har årets tre første kvartaler i 2017 allerede budt på flere børsnoteringer enn hele 2016. Så langt i år har det vært 1 156 børsnoteringer, som har reist 126,9 mrd. USD. Et sterkt 1. halvår er fulgt av et aktivt 3. kvartal i både i Asia, bl.a. Kina, Singapore og Japan, i USA og i Europa.

Årets siste måneder er tradisjonelt de mest aktive, og på den bakgrunnen forventer EY at 2017 totalt sett kan ende med et antall på 1.600-1.700 børsnoteringer til en samlet verdi av 190-200 mrd. USD. Holder dette stikk vil det ende som det beste året for børsnoteringer siden 2007.

Nordisk aktivitet vokser i antall, men ikke i verdi

– Det er høy aktivitet i Norden nå. Der er som nesten alltid mest liv i First North i Stockholm. Av de 64 børsnoteringene står Stockholm for 50, og 41 av disse er på de mindre børsene First North, First North Premier og AktieTorget. Der er høyt tempo, men vi har til gjengjeld ikke hatt noen mega-IPOer, som vi så i 2016 med DONG og Nets. Det er dermed ikke reist like mye kapital som i fjor, sier Thomas Embretsen, partner i EY.

I 2017 til og med 3. kvartal har Oslo syv børsnoteringer, Helsinki fem og København to. De tre største i 3. kvartal i Norden var Aspire Global plc AB (38,8 mill. USD), Seamless Distribution Systems AB (forventet 25,6 mill. USD) og Xspray Pharma AB (16,4 mill. USD) alle i Stockholm.

For selskaper som allerede er børsnotert er både antall emisjoner og emisjonsbeløp igjen klart størst på Oslo Børs sammenlignet med de andre nordiske børsene. Norske selskaper sto for 70 av 104 slike transaksjoner, som totalt reiste 2,6 mrd. USD i kapital.

Les mer i:

For mer informasjon, kontakt:
Partner Thomas Embretsen, mob. 917 48 946
Pressesjef Ole Kristian Lunde, mob 916 69 000