Vil ha raskere og mer relevant informasjon

  • Share

Brukerne av månedsrapporter, kvartalsrapporter og årsregnskap vil ha raskere og mer relevant informasjon. En EY-undersøkelse viser at bedriftenes økonomiavdelinger ikke greier å oppfylle brukernes krav.

– Årets undersøkelse indikerer at økonomi-funksjonen i mange bedrifter fortsatt strever med å henge med på dette. Hvordan økonomifunksjonen skal tilpasse seg teknologiske endringer er rapportert som en av hovedutfordringene.  Økonomifunksjonen rapporterer om økte krav fra brukere etter mer relevant og raskere informasjon, sier EY-partner Per- Øyvind Borge-Hansen.

Les artikkelen i Finansavisens R-bilag, publisert 30. november 2017. Du finner rapporten her.