God start for børsintroduksjoner i første kvartal

  • Share
  • Globalt falt antallet børsnoteringer med 27 prosent, men steg 28 prosent i verdi ift. Q1 2017.
  • Det var 14 børsnoteringer i Norden i 1. kvartal 2018 mot 16 i samme periode i 2017.
  • Største nordiske børsnotering i 1. kvartal var Elkem på Oslo Børs.
  • Globalt ble 287 noteringer (-27 prosent) gjennomført, og totalt 42,8 milliarder dollar (28 prosent) ble reist i markedet.

I antall var aktiviteten i Norden omtrent på nivå med siste år med 14 børsnoteringer mot 16, derimot var verdien hele 275 prosent høyere. Mest markant i Norden var børsnoteringen av Elkem, en av verdens ledende produsenter av silisium. Virksomheten har siden 2011 vært eid av China National Bluestar, som med børsnoteringen reduserte sin eierandel. Oslo Børs står alene for over halve verdien av børsnoteringer i Norden i 1. kvartal.

Det største antall IPO-er (157) fant sted i Asia-Stillehavsområdet. Der klarte bedrifter å reise totalt 11,4 milliarder USD fra markedet. I USA ble 36 selskaper børsnotert til en markedsverdi på 12,8 mrd. USD. Fem av de ti globalt største IPOene i 1. kvartal skjedde i USA.

– Til tross for at samtlige hovedindekser i Norden med unntak av Helsinki viste en negativ avkastning i første kvartal var likevel antall børsnoteringer på linje med samme kvartal i 2017. Dette preget også verdiutviklingen av de nye selskapene som ble notert, som i gjennomsnitt falt mer enn 1 prosent første dagen de ble handlet i markedet. Antall ny-noteringer i Sverige falt noe tilbake men ble kompensert av en økning i Oslo, København og Helsinki sammenlignet med samme kvartal i 2017, sier EY-partner Thomas Embretsen.