Lederlønnsrapporten 2018

  • Share

En fersk EY-undersøkelse viser en ni prosents økning i medianavlønning for konsernledere fra 2016 til 2017.

Dette er tallenes tale i «EY 2018 Executive and Board Remuneration Report» som tar for seg lønnsnivået blant konsernledelsene i selskapene som utgjør hovedindeksen (OSEBX). Rapporten baseres på analyser av lønnsdata fra selskapenes egne årsrapporter for 2017.

– Fastlønn dominerer fortsatt i det norske markedet, men i fjor så vi en kraftig økning i medianen av årlige bonusutbetalinger. Det er dette som har bidratt til økningen i medianavlønningen som vi så i fjoråret, sier Trond Olsen, partner og advokat i rådgivnings- og revisjonsselskapet EY.

Lederlønnsrapporten tar også for seg faktorer som vil kunne påvirke lønnsområdet de nærmeste årene. I 2019 vil Shareholder Rights Directive implementeres i EU og EEA. Direktivet vil, blant annet, stille strengere krav til selskapers rapportering av lønn mot prestasjonsoppnåelse.

– Vi forventer at norske selskaper må etterkomme det nye direktivet i årsrapportene som publiseres i 2020. Det betyr at de nå må bør begynne å gå gjennom eksisterende policyer og vurdere i hvilken grad de oppfyller kravene i det nye direktivet, sier Olsen.

Årets rapport kan du lese her.

For mer informasjon, kontakt:
Partner Trond Olsen, mob. 908 23 452