Norge sliter med å tiltrekke seg utenlandsinvesteringer

  • Share

Norge kommer på nordisk jumboplass i EYs årlige Attractiveness Report, som undersøker hvor direkte utenlandsinvesteringer ender opp. Norge skiller seg svært negativt ut fra våre tre naboer.

Norden hadde totalt sett et sterkt år for utenlandsinvesteringer i 2017. De nordiske landene tiltrakk seg rekordhøye 411 prosjekter fra utenlandske investorer, opp 25 prosent fra 2016. For Norge er resultatene langt dårligere.

Norge er det eneste nordiske landet som ikke har sikret flere utenlandsinvesteringer i 2017 enn i 2016. Her ser vi en nedgang på 21 prosent, fra 33 prosjekter i 2016 til 26 i 2017. Den negative utviklingen står i sterk kontrast til det europeiske gjennomsnittet som er 10 prosent vekst.

På nordisk nivå tok Norge 6 prosent av alle utenlandsinvesteringsprosjekter i 2017, dette er en nedgang på fire prosentpoeng siden 2016. Den norske nedgangen i nordisk markedsandel har vært jevn siden 2014. På europeisk nivå hadde Norge 0,6 prosent av alle prosjekter i 2015, synkende til 0,5 prosent i 2016 og 0,4 prosent i 2017.

— Norsk økonomi går bra på grunn av olje- og sjømatrelaterte næringer. Men vi er ikke et land som er så attraktivt å investere i. Kombinasjonen av kostnader og opplevde regelverk er et hinder. Det er et tankekors, når vi vet at Norge skårer godt på effektivitet både blant ansatte og forvaltning, sier Anders Gøbel, viseadministrerende direktør i EY Norge.

Digital sinke

Den digitale sektoren er en viktig vekstnæring for utenlandsinvesteringer i Norden, Norge skiller seg negativt ut også her. Norge var det eneste nordiske landet i 2017 hvor investeringer i den digitale sektoren ikke var ledende. I 2017 var det kun tre utenlandsinvesteringer i den digitale sektoren i Norge, til sammenlikning ble det investert i 41 prosjekter i Finland, 28 i Sverige og 24 i Danmark.

Mesteparten av de 26 utenlandsinvesteringene i Norge kom fra Sverige, med syv prosjekter, fulgt av USA og Tyskland som hadde fem prosjekter hver.

Finland på topp

Finland topper den nordiske listen for sjette året på rad målt på antall sikrede prosjekter fra utenlandske investorer. For Europa totalt sett var Storbritannia, Tyskland og Frankrike de mest attraktive landene for utenlandske investorer i 2017. Halvparten av alle investeringer gikk til et av disse tre landene.
Norden står for 6,2 prosent av Europas totale direkte utenlandsinvesteringer, opp fra 5,4 prosent i 2016. I Europa, ligger Finland på en 10 plass, Sverige på 16 plass og Danmark på 18 plass. Norge ligger på 31.plass, tre plasser lavere enn i 2016.