Lederne fra Orkel og Vartdal Plastindustri videre fra Midt-Norge til nasjonal entreprenørskapsfinale

  • Share

Fra regionskåringen av EY Entrepreneur Of The Year i Trondheim torsdag ble det Jarl Gjønnes fra Orkel på Fannrem og Jan Endre, Ingvild og Sindre Vartdal fra Vartdal Plastindustri på Sunnmøre som gikk videre til nasjonal finale.

EY (tidl. Ernst & Young) kårer hvert år Norges fremste vekstskapere, som del av et internasjonalt program i totalt 60 land. I oktober og november gjennomføres seks regionale kåringer, og fra hele landet går til sammen 12 kandidater videre til den nasjonale finalen i Oslo 3. desember.

Etter EYs kartlegging av årets i alt 526 aktuelle kandidater i Region Midt-Norge, som omfatter Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag samt Nordland sør for Saltfjellet, er vekstskaperne bak fem selskaper nominert til regionskåringen. Øvrige nominerte i regionen var Morten Korsnes fra K Lund i Trondheim,
Jon Magne Sæter og Øyvind Wekre fra Midt-Norge Maskinsenter på Heimdal, Gunnar Hoff og Magnar Hagen fra Cflow Fish Handling i Langevåg.

Den uavhengige juryen, som bestemmer hvem som går videre fra regionskåringen, består av Åse Aulie Michelet, Hege Skryseth, Harald Tyrdal, Trond Solberg, Harald Norvik og Hilde Midthjell.

Jarl Gjønnes fra Orkel på Fannrem
Orkel ble startet av hans far i 1949, i utgangspunktet med produksjon av leker, sykler og enkle håndvogner for landbruket. Orkel er i dag representert i over 60 land med rundballepresser, traktorhengere, compactorer, snøfresere, slåmaskiner og river. Jarl Gjønnes har vært sentral i denne utviklingen som daglig leder og eier av virksomheten. Han har vært aktiv i både utvikling av nye produkter, ekspansjon til nye markeder og markedsansvarlig i virksomheten. Orkel var de første i verden til å utvikle «rundball»-compactoren til langt mer enn kun pakking av gress, høy og halm. Maskinene benyttes i dag til å pakke 24 ulike produkter (mais, tekstiler, tang fra havet, avfall etc.).
Øvrige selskaper i konsernet (Orkel Holding) fortsetter også å selge standardproduktene (hengere etc.), men fokusområdet ligger nå i å videreutvikle compactorene. Blant annet jobbes det aktivt med videreutvikling i retning digitalisering og robotisering av landbruket.

Jan Endre, Ingvild og Sindre Vartdal fra Vartdal Plastindustri på Sunnmøre
Bestefaren til dagens vekstskapere, Jan Vartdal, etablerte Vartdal Plastindustri AS i 1961 sammen med sin sønn, Håvard Vartdal. Selskapet var det første i verden som produserte fiskeemballasje av isopor. Søsknene har vært en del av virksomheten hele livet, og har lyktes med å sette sitt preg på og betydelig videreutvikle Vartdal plast med satsning på nye produkter, nye markeder og kraftig vekst. Fra emballasje til fisk har vekstskaperne ekspandert mot en rekke produkter til byggindustrien. Med innovasjon og utvikling har vekstskaperne mangedoblet omsetningen siden de tok over styringen. Vartdal Plast kontrollerer i dag betydelige deler av emballasjemarkedet innenfor sin nisje.
Søsknene har hele veien hatt en aktiv eierrolle. Jan Endre har løst stadig nye utfordringer for etablerte kunder og samtidig utviklet relasjoner til nye, Sindre har vært tett på lager og produksjon, og Ingvild har holdt i det juridiske.

– Det er gledelig å se lokale bedrifter utvikle seg slik som disse har gjort. Her har gode ideer kombinert med sterk gjennomføringskraft skapt resultater, sier Amund Petter Amundsen, regionalt ansvarlig partner for EY Entrepreneur Of The Year.

Som en hovedregel må et selskap tilfredsstille «3x20» for å kvalifisere; minimum 20 mill. kr i omsetning, 20 ansatte og 20 prosent vekst siste to år. Et selskap kan kvalifisere seg også uten å være helt i mål på samtlige av disse, men da kommer andre kriterier inn som entreprenørånd, evne til å drive lønnsomt, potensial for internasjonalisering, innovasjonsevne, strategisk virksomhetsutvikling og personlig integritet. EY Entrepreneur Of The Year er en personlig pris. Det er vekstskaperen som hedres, og programmet fokuserer på personer som har lagt gründerfasen bak seg og som har tatt steget videre inn i vekstfasen.
 

Fakta om EY Entrepreneur Of The Year

• EY Entrepreneur Of The Year kårer hvert år Norges fremste vekstskaper. Hensikten med programmet er å fremheve og hedre personer som bidrar med nye ideer, satser kapital og yter egeninnsats for å skape varige verdier og arbeidsplasser.
• EY Entrepreneur Of The Year er nå inne i sitt 17. år i Norge og blir arrangert for 32. gang internasjonalt.
• Siste årsvinnere: Hans-Petter Mellerud i Zalaris (2017), Jørgen Evensen og Peter Sandrup i Betonmast (2016), Brynjar Forbergskog i Torghatten (2015), Geir Skaala fra Norsafe (2014), brødrene Aas fra Aas Mek. Verksted (2013), Harald U. Sverdrup i K. A. Rasmussen (2012), Odd Reitan i Reitangruppen (2011) og Petter Stordalen i Nordic Choice Hotels (2010).