Havbruk, fiske og spill på entreprenørskapskåring i Bergen

  • Share

Ledere fra to sjømatselskaper og et spillselskap gikk videre til nasjonal finale for EY Entrepreneur Of The Year fra torsdagens regionskåring i Bergen: Per Grieg fra Grieg Seafood og Stig og Kjell Magne Ervik fra Ervik Havfiske Holding, og Erlend Børslid Haugsdal og Martin Vagstad fra Dirtybit.

EY (tidl. Ernst & Young) kårer hvert år Norges fremste vekstskapere, en del av verdens største vekstskaperprogram som går i totalt 60 land. I oktober og november er seks regionale kåringer nå gjennomført, og fra hele landet går til sammen 12 kandidater videre til den nasjonale finalen i Oslo 3. desember. Den nasjonale vinneren representerer deretter Norge på den internasjonale finalen i Monaco sommeren 2019.

Etter EYs kartlegging av årets i alt 409 aktuelle kandidater i Region Vest, som omfatter Hordaland og Sogn og Fjordane, var vekstskaperne bak åtte selskaper nominert til regionskåringen.

De øvrige nominerte var Per Gunnar Strømberg Rasmussen fra Strømberg Gruppen, Knut Herman Holler Gjøvaag fra Frydenbø Group, Janne Vangen Solheim og Arne Fonneland fra Janus Holding, Roger Opeland Arnesen fra Arnpro, og Tom Georg Olsen fra Miles.

Den uavhengige juryen, som bestemmer hvem som går videre fra regionskåringene, består av Åse Aulie Michelet, Hege Skryseth, Harald Tyrdal, Trond Solberg, Harald Norvik og Hilde Midthjell.

– Det er gledelig å se lokale bedrifter utvikle seg slik som disse har gjort. Her har gode forretningsideer kombinert med sterk gjennomføringskraft, stayerevne og innovasjon gitt vedvarende verdiskaping, sier Ina K. Rosenberg, nasjonalt og lokalt ansvarlig for EY Entrepreneur Of The Year.

Grieg Seafood
Per Grieg jr. er sivilingeniør i marinteknikk fra NTNU, og har en MBA fra INSEAD. Han arbeidet som forsker ved Marintek, (SINTEF i Trondheim), og som skipsmegler i London, før han i 1987 flyttet med familien til Bergen og overtok ledelsen av skipsmeglerfirmaet Joachim Grieg & Co. I 1992 etablerte han selskapet Grieg Norwegian Salmon, som ble til Grieg Seafood. Virksomheten har hatt en kraftfull vekst og står i dag som hoveddriveren i familiekonsernet Grieg Gruppen. Mange gode strategiske beslutninger har dannet grunnlaget for at virksomheten i dag er det 8. største oppdrettsselskapet i verden.
Siden starten har Per selv initiert og styrt en rekke oppkjøp og fusjoner, samt børsnoteringen som ble et viktig skille i selskapets historie. Produksjonsanlegg for oppdrettslaks er etablert i regionene Rogaland, Finnmark, Shetland og Canada. Målet er å ekspandere ytterligere, særlig internasjonalt. Per er i dag styreleder i virksomheten, og også styreleder i Grieg Shipbrokers. Han sitter også i Global Salmon Initiative, hvor han inntil nylig var styreleder. Privat er han involvert i oppdrett- og teknologiselskaper, samtidig som han investerer i selskap innen sjømat- og teknologi-bransjen.

Ervik Havfiske Holding
Starten var i 1987, da tremenningene Kjell Magne og Stig Ervik gikk til anskaffelse av linebåten MS Frøyanes. Siden da har Stig vært både daglig leder og styrets leder, mens Kjell Magne har vært maskinist, skipper og styremedlem. De eier 50 % hver av selskapet, som har hatt imponerende vekst. I dag er dette verdens største linefiskerederi, med ni fartøy i Norskehavet og Barentshavet og seks i Sørishavet og Antarktis. De to er også deleiere i tre vaktbåter for offshorebruk og har management av et russisk fartøy. De fisker torsk, hyse, lange, brosme og steinbit med en årlig produksjon på rundt 20 000 tonn, i tillegg til 3 000 tonn tannfisk i Sørishavet. 60 % av produksjonen er eksport til alle verdenshjørner.
Vekstskaperne har stor betydning for lokalsamfunnet på Stadlandet gjennom arbeidsplasser og tilflytting til området.  De har etablert en rekke selskaper, blant annet et økonomisenter, Furebuda hotell i Leikanger og Westmek. Sistnevnte leverer vedlikehold, service og reparasjoner på virksomhetens fartøy. Videre står virksomheten som 60 % eier av Vestkapp Handel, som er blitt en viktig leverandør av proviant (dagligvarebutikken Joker) og arbeidsklær til lineflåten. Vekstskaperne sponser og en rekke aktiviteter i lokalmiljøet. Virksomheten har for øvrig blitt tildelt en rekke miljøsertifiseringer og er i førersetet hva gjelder bærekraftig fiske.


Dirtybit
Virksomheten ble startet av kameratene Erlend Børslid Haugsdal og Nikolaj Broby Petersen i 2011 da de ikke fikk plass på entreprenørlinjen til NTNU, hvor de på den tid studerte. Fra ideen om Dirtybit kom, tok det ikke lang tid før de utviklet sitt første vellykkede spill, nemlig Fun Run i 2012. På denne tiden var også Martin Nybø Vagstad blitt ansatt og eier i selskapet. Fun Run nådde toppen av alle apper i USA med over 500 000 nedlastinger hver dag, fremdeles virksomhetens største suksess. Virksomheten utviklet så Fun Run 2 i 2014, som på en tid lå som nummer to i USA, og Fun Run 3 i 2016.
Nikolaj bestemte seg i 2014 for å skille lag med selskapet da virksomheten flyttet til Bergen og etablerte kontor her. Nikolaj flyttet da til Oslo, men er fortsatt medeier og styremedlem i selskapet. Fun Run-spillene har helt fra dets begynnelse vært hoveddriveren til selskapets omsetning og suksess, selv om virksomheten også har utviklet en rekke andre spill.
Erlend er i dag daglig leder og hovedaksjonær i selskapet, mens Martin er styrets leder og medeier. De to har utviklet et godt team med et stort potensial. Virksomheten har flere ansatte med internasjonal bakgrunn, og det er et stort mangfold. Over de seneste årene har virksomheten vunnet en rekke priser, hvor spesielt deres innovasjonsevne trekkes frem som en suksessfaktor


Årets kandidater i Region Vest (Hordaland og Sogn og Fjordane)

Grieg Seafood ASA  - Per Grieg -  Bergen -  Produksjon av matfisk i hav og kystbasert fiskeoppdrett
Frydenbø Group AS  - Knut Herman Gjøvaag  - Bergen -  Bil, marine, eiendom og industri
Strømberg Gruppen AS  - Per Gunnar Strømberg Rasmussen -  Bergen  - Salg og ombygging av lastebil og buss, sand, drift av fast eiendom, shipping og finans
Ervik Havfiske Holding AS -  Stig og Kjell Magne Ervik - Stadt -  Hav - og kystfiske samt hotell- og butikkdrift
Janus Holding AS - Janne Vangen Solheim og Arne Fonneland - Espeland - Handel og produksjon av tekstilvarer, deltakerinteresser i andre selskaper, samt eie og drive fast eiendom
Miles AS - Tom Georg Olsen  - Bergen -  Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Arnpro AS - Roger Opeland Arnesen -  Dale - Engros med maskiner og utstyr til handel, transport og tjenesteyting ellers
Dirtybit AS - Erlend Børslid Haugsdal og Martin Vagstad - Bergen -  Utgivelse av programvare for dataspill

Fakta om EY Entrepreneur Of The Year

• EY Entrepreneur Of The Year kårer hvert år Norges fremste vekstskaper. Hensikten med programmet er å fremheve og hedre personer som bidrar med nye ideer, satser kapital og yter egeninnsats for å skape varige verdier og arbeidsplasser.
• EY Entrepreneur Of The Year er nå inne i sitt 17. år i Norge og blir arrangert for 32. gang internasjonalt.
• Siste nasjonale årsvinnere: Hans-Petter Mellerud i Zalaris (2017), Jørgen Evensen og Peter Sandrup i Betonmast (2016), Brynjar Forbergskog i Torghatten (2015), Geir Skaala fra Norsafe (2014), brødrene Aas fra Aas Mek. Verksted (2013), Harald U. Sverdrup i K. A. Rasmussen (2012), Odd Reitan i Reitangruppen (2011) og Petter Stordalen i Nordic Choice Hotels (2010).


Som en hovedregel må et selskap tilfredsstille «3x20» for å kvalifisere; minimum 20 mill. kr i omsetning, 20 ansatte og 20 prosent vekst siste to år. Et selskap kan kvalifisere seg også uten å være helt i mål på samtlige av disse, men da kommer andre kriterier inn som evne og potensial for internasjonalisering, innovasjonsevne, strategisk virksomhetsutvikling og personlig integritet. EY Entrepreneur Of The Year er en personlig pris. Det er vekstskaperen som hedres, og programmet fokuserer på personer som har lagt gründerfasen bak seg og som har tatt steget videre inn i vekstfasen.