Per Grieg jr. i Grieg Seafood klar for verdensfinale i entreprenørskap i Monaco

  • Share

Per Grieg jr. i Grieg Seafood er Norges representant når den internasjonale finalen i verdens største vekstskaperprogram, EY World Entrepreneur Of The Year, arrangeres i Monaco denne uken. Grieg Seafood har hovedkontor i Bergen og har vokst til et av verdens største oppdrettsselskaper.

Per Grieg jr. reiser til Monaco for å knive om å bli World Entrepreneur Of The Year sammen med utvalgte næringslivsledere fra 50 land. Det er rådgivnings- og revisjonsselskapet EY (tidl. Ernst & Young) som står bak dette verdens største arrangement innen sitt felt, som i år arrangeres for 33. gang. Målet er å identifisere og inspirere verdens mest suksessfulle entreprenører og vekstskapere.

Grieg Seafood ble startet i 1992 av Per Grieg Jr., som den gang var 35. Selskapet har hovedkontor i Bergen og produksjonsanlegg for oppdrettslaks i Rogaland og Finnmark i tillegg til Shetland og Canada.

Selskapet leverer tilsvarende 800 000 måltider hver dag. Målet er å utvide virksomheten ytterligere, spesielt internasjonalt. Per ser gode muligheter for det. Mens 70 prosent av kloden er dekket av vann, kommer bare 2 prosent av menneskeføden fra havet.

I den norske finalen berømmet den uavhengige juryen Per Grieg jr. for utviklingen av selskapet: «Gjennom gode strategiske beslutninger, risikovillighet og utholdenhet har vinneren evnet å skape en betydelig aktør i et internasjonalt marked. Virksomheten har vist god evne til innovasjon, og vekstskaperen er med sitt samfunnsansvar en pådriver i sin bransje. Virksomheten er en betydelig bidragsyter til en rekke veldedige formål.»

Per Grieg jr. er sivilingeniør i marinteknikk fra NTNU, og har en MBA fra INSEAD. Han arbeidet som forsker ved Marintek, (SINTEF i Trondheim), og som skipsmegler i London, før han i 1987 flyttet med familien til Bergen og overtok ledelsen av skipsmeglerfirmaet Joachim Grieg & Co. I 1992 etablerte han selskapet Grieg Norwegian Salmon, som ble til Grieg Seafood. Virksomheten har hatt en kraftfull vekst og står i dag som hoveddriveren i familiekonsernet Grieg Gruppen. Mange gode strategiske beslutninger har dannet grunnlaget for at virksomheten i dag er det 8. største oppdrettsselskapet i verden. Gruppen har bestemt å gi 25 prosent av overskuddet til veldedige formål. Hovedfokuset i deres bistand går til å støtte og utdanne unge mennesker globalt.

Siden starten har Per selv initiert og styrt en rekke oppkjøp og fusjoner, samt børsnoteringen som ble et viktig skille i selskapets historie. Per er i dag styreleder i virksomheten, og også styreleder i Grieg Shipbrokers. Han sitter også i Global Salmon Initiative, hvor han inntil nylig var styreleder. Privat er han involvert i oppdrett- og teknologiselskaper, samtidig som han investerer i selskap innen sjømat- og teknologi-bransjen.

Fakta om EY Entrepreneur Of The Year

  • EY Entrepreneur Of The Year kårer hvert år Norges fremste vekstskaper. Hensikten med programmet er å fremheve og hedre personer som bidrar med nye ideer, satser kapital og yter egeninnsats for å skape varige verdier og arbeidsplasser.
  • EY Entrepreneur Of The Year er nå inne i sitt 18. år i Norge og blir arrangert for 33. gang internasjonalt.
  • Siste års vinnere: Hans-Petter Mellerud i Zalaris (2017), Jørgen Evensen og Peter Sandrup i Betonmast (2016), Brynjar Forbergskog i Torghatten (2015), Geir Skaala fra Norsafe (2014), brødrene Aas fra Aas Mek. Verksted (2013), Harald U. Sverdrup i K. A. Rasmussen (2012), Odd Reitan i Reitangruppen (2011) og Petter Stordalen i Nordic Choice Hotels (2010).

EY Entrepreneur Of The Year fokuserer på vekstskaperen bak vekstselskapene. For å bli kåret til EY Entrepreneur Of The Year må man ha entreprenørånd, evne til å drive lønnsomt og tenke nytt, ha internasjonale mål samt personlig integritet og påvirkningskraft. Videre må vedkommende ha eierinteresser og inneha en ledende stilling i et selskap som kan vise til gode økonomiske resultater og vesentlig vekst i omsetning og arbeidsplasser.

Om EY
EY er en ledende global aktør innen revisjon, skatt, avgift, forretningsjus, transaksjoner og rådgivning. Med 260 000 ansatte i 150 land bidrar vi gjennom våre tjenester og vår kunnskap til å bygge tillit og skape bærekraftig vekst. Hver dag sørger vi for at privat og offentlig virksomhet og arbeidsliv fungerer bedre – for våre ansatte, våre kunder og samfunnet vi opererer i.  www.ey.no

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Grieg Seafood: Per Grieg, mob. 908 31 648
Ina K. Rosenberg, ansvarlig for EY Entrepreneur Of The Year i Norge, mob. 975 13 833
Pressesjef Ole Kristian Lunde, mob. 916 69 000