Kurs og publikasjoner

  • Share

EY tilbyr kurs og seminarer over hele landet. Vi omhandler også endringer i lovgiving og rammebetingelser i ulike nyhetsbrev og publikasjoner som det er gratis å abonnere på.

Publikasjonene spenner fra fagspesifikke utgivelser som ”IFRS i Norge” til bredere publikasjoner som EY magasinet. Nyhetsbrevene tar for seg aktuelle nyheter og utviklingen blant annet innenfor emner som bank og finans og skatt og avgift og utkommer fra fire til femten ganger i året.

Les mer om våre:
Kurs og seminarer
Publikasjoner
Nyhetsbrev