Publikasjoner og nyhetsbrev

  • Share

EY utgir en rekke publikasjoner og nyhetsbrev tilknyttet ulike fagfelt og bransjer.

Publikasjonene våre spenner fra fagspesifikke utgivelser til bredere publikasjoner, og tar for seg alt fra endringer i aktuelle lover til bransjerelaterte forhold. Publikasjonene utkommer i oppdaterte utgaver en eller flere ganger i året. Du kan bestille en publikasjon via vår publikasjonsside.

Nyhetsbrevene vi utarbeider utkommer fra fire til femten ganger i året. De tar for seg aktuelle nyheter og utviklingen blant annet innenfor regnskap, skatt og avgift, bank og finans og transaksjonsrådgivning. Det er mulig å abonnere på våre ulike nyhetsbrev slik at du fortløpende mottar nyheter om et eller flere temaer du er interessert i å holde deg oppdatert på.