Publikasjoner

  • Share

EY utarbeider jevnlig publikasjoner tilknyttet ulike fagfelt og bransjer. Publikasjonene kommer ut i oppdaterte utgaver en eller flere ganger i året.

Under kan du finne en liste med noen av våre publikasjoner:

Våre publikasjoner om regnskap kan du lese her.

Vi har også en rekke internasjonale magasiner innenfor våre fagområder.