Revisjon | Assurance Services

  • Share

Kontakter


  Partner - Big City Norway (Oslo, Bergen og Stavanger)
Finn Ole Edstrøm
Mail  |  +47 952 10 562

  Partner - Local Regions (alle enheter utenfor Oslo, Bergen og Stavanger)
Håvard Norstrøm

Mail  |  +47 982 06 821

  Partner - Assurance Bergen
Eirik Moe

Mail  |  +47 951 24 045

  Partner - Assurance Stavanger
Tor Inge Skjellevik

Mail   |  +47 982 06 676

 Lederne oppført er kontaktpersoner for alle spørsmål knyttet til sitt geografiske område, inklusive eksisterende kundeforhold og tilbudsprosesser.

Connect with us

Hold deg oppdatert med oss via sosiale medier og nyhetsbrev. Eller last ned vår EY Insights app for mobil og nettbrett.

US GAAP and IFRS convergence

IFRS

Og besøk ey.com/ifrs for å holde deg oppdatert på utviklingen innen IFRS, inkludert konvergeringen av US/IFRS.