Revisjon | Assurance Services

  • Share

Financial Accounting Advisory Services

EYs FAAS-avdeling kan hjelpe din virksomhet med å navigere i et landskap preget av stadige forandringer og komplekse problemstillinger

Selv om vi ser tegn til bedring, er dagens økonomi fortsatt usikker. Selskaper fortsetter arbeidet med å skape vekst i etablerte markeder og på områder med hurtig vekst, men det er fremdeles nok av utfordringer.

Alle virksomheter må passe nøye på kostnadene og  kontantstrømmene. I tillegg står de overfor en stadig mer kompleks og raskt skiftende lovgivning, hvor endringer i regnskapsprinsipper kan påvirke beslutningsprosesser som gjelder både drift, regnskapsavleggelse og finansiell rapportering.

FAAS er et tverrfaglig team med medarbeidere fra regnskap, skatt og IT med grundig bransjespesifikk erfaring i å håndtere implementeringen av regnskapsmessige endringer – fra enkel regnskapsveiledning til full prosjektplanlegging og global implementering av IFRS. Vi hjelper økonomisjefer, revisjonsutvalg, regnskapssjefer og andre medarbeidere i økonomiledelsen med å forstå de endringene som kommer og vurdere påvirkningen det vil ha på deres virksomheter.

FAAS tilbyr assistanse med viktige problemstillinger som følger av endringer i regnskapsstandarder og lovkrav, nye forretningsområder og virksomhetsovertagelser.

Les mer om våre tjenester

Kontakt oss

Thomas Embretsen
Partner Assurance
+47 917 48 946

Ina Rosenberg
Partner, Bergen
+47 975 13 833

Lars Ragnar Vigdel
Partner, Stavanger
+47 977 53 615
 

Connect with us

Stay connected with us through social media, email alerts or webcasts. Or download our EY Insights app for mobile devices.

Nordic Closing Excellence Survey

EY - SAF-T   

I vår Nordic Closing Excellence Survey ser vi nærmere på regnskapsavslutningsprosessen til 240 nordiske selskaper. Hvilke steg kan din bedrift ta i retning av en utmerket avslutningsprosess? Last ned rapporten for å lære mer

Er du klar for SAF-T?

EY - SAF-T  
SAF-T, det nye standardformatet for utveksling av regnskapsdata, innføres i januar 2020. Les mer om hva dette betyr, hvordan du gjør din virksomhet klar og hva vi kan bistå deg med

FAAS leaders

To learn more about our services, contact a member of our FAAS leadership team


Related links