Revisjon | Assurance Services

  • Share

Granskingsenheten i EY

Granskingsenheten i EY (Fraud Investigation & Dispute services - FIDS) hjelper din virksomhet med å håndtere komplekse problemstillinger knyttet til misligheter, etterlevelse av regulatoriske krav og tvister i næringslivet.

Granskingsenheten kan tilby følgende tjenester:

EYs granskingsenhet ledes av Frode Skårmo Krabbesund med bakgrunn fra blant annet Økokrim.

Vi tilbyr et team av erfarne fagspesialister med bakgrunn fra blant annet revisjon, internkontroll, advokatvirksomhet, politi-/påtalemyndighet og tilsynsmyndigheter. Med vårt tverrfaglige team, brede erfaring på tvers av bransjer og dybdekompetanse innenfor fagfeltet, kan vi tilpasse vår bistand til ditt behov. Granskingsenheten benytter hele EYs breddeerfaring når det gjelder kunnskap om markeder og bransjer, samt annen spesialkompetanse.

Globalt er vår granskingsenhet representert med over 3 400 profesjonelle medarbeidere i 68 land. Vi har et utstrakt samarbeid over landegrensene og kan ved behov raskt etablere internasjonale granskingsteam som kan yte bistand i de fleste land med kunnskap om blant annet nasjonal lovgivning og lokal kultur.

Kontakt oss

Frode Skårmo Krabbesund
Norwegian Fraud Investigation & Dispute Services leader
+47 970 83 813

Contact our Global Fraud Investigation & Dispute Services leaders.

Connect with us

Hold deg oppdatert med oss via sosiale medier og nyhetsbrev.

EMEIA Fraud Survey 2017

EY - Do you trust humans or machines to fight fraud?

Den nyeste utgaven av vår EMEIA Fraud Survey ser nærmere på hvordan geopolitikk og økonomi påvirker forretningsadferd og teknologiens rolle i å oppdage svindel og korrupsjon.

 

Forensic analysis and global experience: the intelligent connection

EY - Forensic analysis and global experience: the intelligent connection

Finn ut hvordan vi på en intelligent måte kan koble din virksomhet, markeder og tredjeparts relasjoner, for å hjelpe deg å forebygge, oppdage og reagere på usømmelighet og beskytte aksjonærenes interesser.