Revisjon | Assurance Services

  • Share

Granskingsenheten i EY

Granskingsenheten i EY (Forensic & Integrity Services) hjelper din virksomhet med å håndtere komplekse problemstillinger knyttet til misligheter, etterlevelse av regulatoriske krav og tvister i næringslivet.

Vi kan tilby følgende tjenester:

Vi tilbyr et team av erfarne fagspesialister med bakgrunn fra blant annet revisjon, internkontroll, advokatvirksomhet, politiet og tilsynsmyndigheter. Med vårt tverrfaglige team, brede erfaring på tvers av bransjer og dybdekompetanse innenfor fagfeltet, kan vi tilpasse vår bistand til ditt behov. Granskingsenheten benytter hele EYs breddeerfaring når det gjelder kunnskap om markeder og bransjer, samt annen spesialkompetanse.

Globalt er vår granskingsenhet representert med over 4 500 medarbeidere i 77 land. Vi har et utstrakt samarbeid over landegrensene og kan ved behov raskt etablere internasjonale granskingsteam som kan yte bistand i de fleste land med kunnskap om blant annet nasjonal lovgivning og lokal kultur.

Kontakt oss

Frode Skårmo Krabbesund
Partner and Head of Forensic & Integrity Services – Norway
+47 970 83 813

Contact our Global Forensic & Integrity Services leaders.

Connect with us

Hold deg oppdatert. Følg oss i sosiale medier og abonner på våre nyhetsbrev.

Global Fraud Survey 2018

EY - Do you trust humans or machines to fight fraud?

Den nyeste utgaven av vår Global Fraud Survey ser nærmere på hvordan geopolitikk og økonomi påvirker forretningsadferd og teknologiens rolle i å oppdage svindel og korrupsjon.

Forensic analysis and global experience: the intelligent connection

EY - Forensic analysis and global experience: the intelligent connection

Finn ut hvordan vi på en intelligent måte kan koble din virksomhet, markeder og tredjeparts relasjoner, for å hjelpe deg å forebygge, oppdage og reagere på usømmelighet og beskytte aksjonærenes interesser.