Change your people? Or change your people?

  • Share

Verden er i stadig endring som følge av globale, demografiske, teknologiske og regulatoriske endringer. Disse skiftene krever at organisasjoner må kunne endre seg raskt og skaper et økt behov for fleksible og tilpasningsdyktige ansatte.

På samme tid blir det vanskeligere å få tak i, lede, motivere og beholde talent samtidig som man kontrollerer kostnadene. Vi hjelper til med personalmål – de riktige menneskene, med de rette egenskapene, på rett sted, til riktig pris, og som gjør de riktige tingene.

Ved å se på mennesker som en del av en integrert forretningsstrategi vil organisasjoner kunne oppnå en konkurransemessig HR-fordel. Vi arbeider globalt og samarbeider på tvers for å løse komplekse problemstillinger tilknyttet organisasjonsendringer, ansattsykluser og effektiv utnyttelse av personalet og mobilitet. Gjennom dette oppstår verdiskapning fra nye og virtuelle arbeidsstyrker og HR sin endrede rolle.

Mangfoldet blant våre ansatte, vår globale tilknytning og vårt samarbeid inspirerer oss til å stille bedre spørsmål så vi kan hjelpe organisasjoner med å oppnå bedre og langvarige resultater og konkurransefortrinn.

Les mer

EY - The gig economy

Is the gig economy a fleeting fad, or an enduring legacy?

Les mer om hvordan arbeidslivet endrer seg i takt med at virksomheder forsøker å minimere kostnader og forbedre reaksjonstid gjennom en mer fleksibel arbeidsstyrke (global publikasjon).

EY - Future Work Now

Future Work Now

Den omfattende og koordinerende struktur i Future Work Now er designet til å forbedrefokuset ditt, endre handlingene dine og hjelpe bedriften din med å vokse i dag mot suksess i morgen. Lær hvordan (global publikasjon).
 

EY - Organization and Talent Planning

Organization and Talent Planning

Les mer om hvordan vi hjelper ledere med at avstemme beslutninger om personale og organisasjon til strategiske og økonomiske mål (global publikasjon).

EY - The call for a more strategic HR

The call for a more strategic HR

Denne studien av Harvard Business Review Analytics Services viser hvordan HR utvikles og modnes i alle ledd av organisasjonen (global publikasjon).

EY - Collaborative deployment: a key to global mobility

Collaborative deployment: a key to global mobility

Å utstasjonere ansatte blir stadig mer komplekst. Kan bedre samarbeid mellom ulike team og land føre til suksess? Vi utforsker fremtidens mobilitet (global publikasjon).

EY - How collaborating with HR can drive growth

How collaborating with HR can drive growth

Mennesker er en bedrifts største ressurs. Arbeidsstyrker skaper vekst og resulter, og suksess er uatskillelig forbundet med de ansattes kvalifikasjoner, talen, kunnskap og evner (global publikasjon).

EY - Global mobility effectiveness survey 2015-16

Global mobility effectiveness survey 2015-16

Hvordan virksomheter samler, organiserer, analyserer og bruker informasjon er knyttet til nesten alle aspekter av global mobilitetsplanlegging. Er du forberedet? (global publikasjon)

Top