En bedre arbeidsverden for våre kunder

I EY etterstreber vi å levere unik service til kundene våre på fire tjenesteområder - Assurance, Tax & Law, Advisory og Transaction Advisory Services. Les mer om hvordan vi bidrar til å bygge en bedre arbeidsverden.

  • Share

Dagens globale foretningsverden er preget av dyptgripende endringer. Vilkårene for regnskap og rapportering er i endring, og omfanget og kompleksiteten er økende. En sterk, uavhengig revisjon sørger for viktig informasjon til investorer og andre interessenter, samt et solid og tydelig budskap til revisjonsutvalg og ledelse.

Mer informasjon

Det forretnings- og skattemessige landskapet har endret seg markant, og endringene kommer stadig hyppigere og blir mer komplekse. Vi hjelper deg å håndtere disse problemstillingene.
Vi setter sammen team basert på dine behov. Vårt nettverk av spesialister kan gi råd om planlegging, compliance og rapportering, samt hjelpe deg opprettholde gode relasjoner til skattemyndighetene.

Mer informasjon

Resultatene som oppnås i dag forventes også i morgen. Våre tjenester er basert på bransjespesifikk erfaring og på å levere målbare og langsiktige resultater. Vi hjelper deg med å videreutvikle virksomheten og skape morgendagens løsninger – uansett kompleksitet, sektor eller bransje.

Mer informasjon

Trenger du hjelp til å ta bedre og mer informerte beslutninger om kapitalforvaltning og transaksjoner i en verden preget av raske endringer? Vi kan hjelpe deg. Vår Capital Agenda-modell fokuserer på de viktigste problemstillingene knyttet til kapitalforvaltning.

Mer informasjon