Climate Change and Sustainability Services

  • Share

Bærekraft handler om verdiskaping. Et tydelig fokus og en god forståelse av virksomhetens påvirkning på samfunn og miljø er avgjørende for virksomhetens vekst, risikostyring og interessentrelasjoner.

Bærekraft er blitt en integrert del av moderne forretningsdrift. En robust bærekraftstrategi hjelper din virksomhet med å synliggjøre risikofaktorer og gir deg verktøy til håndtering av disse risikoene. Det å integrere bærekraftperspektivet i hele verdikjeden kan lede til nye forretningsmuligheter og skape sosial-, miljømessig- og økonomisk verdi. Virksomheter har også mulighet til å spille en avgjørende rolle i arbeidet med å oppfylle FNs globale mål for bærekraftig utvikling (FN SDG).

EY’s Climate Change and Sustainability Services hjelper bedriften med å forbedre sitt miljøarbeid. Vi støtter innsatsen for å skape en veldrevet virksomhet og høste fordelene av å jobbe med bærekraft på lang sikt.