Norwegian | Swedish | English

Om EY Skye

EY Skye er leverandør av teknologitjenester innen software, konsulentvirksomhet og prosjekter til store virksomheter i Norden innen et bredt spekter av bransjer. Vi har kontorer i Norge og Sverige.

Vi har som mål å hjelpe selskaper med digitalisering ved å flytte IT inn i hjertet av virksomheten for å øke utnyttelsen av selskapets ressurser da teknologi og digitalisering er stadig viktigere for dagens virksomheter. Som en del av EY har EY Skye bred kompetanse og et sterkt fundament for å levere tjenester på dette området.

EY Skye setter alltid kunden først og kjennetegnes av medarbeidere som kompetente, nysgjerrige og inkluderende. Vi mener at problemer løses best med engasjement og kunnskap. Vi jobber i team, så når du kjøper våre tjenester, kjøper du hele selskapets kompetanse.

Aktuelt
  Løsninger

  EY Skye bruker vår erfaring og kompetanse til å tilpasse våre partneres standardløsninger til ditt behov. Løsningene våre er basert på anerkjent metodikk og markedsledende programvare.
  • SAP

   EY Skye er et av Norges ledende selskaper innen innovativ og optimaliserende bruk av porteføljen til SAP, og vi leverer tjenester til store nasjonale og internasjonale aktører. Vi har lang erfaring med produktene i porteføljen og dybdekunnskap innen de fleste områder knyttet til implementering, tilpassing og bruk av SAP sine løsninger.

   EY Skye var tidlig ute med bruk av HANA og har levert installasjoner og tilpasninger basert på HANA i lengre tid. Basert på dine behov bygger vi integrasjoner mot eksisterende systemer, slik at du raskt kan få tilgang til og analyse av data fra flere datakilder for bredere innsikt. Vi leverer systemer sammen med SAP som har høy tilgjengelighet, gjenopprettingsmuligheter, skalerbarhet og sikkerhetsfunksjoner for å sikre uavbrutt drift.

   EY Skye hjelper deg utnytte de enorme mulighetene som SAPs skytjenester gir deg. Vi har erfaringen og kompetansen som skal til for å kunne hjelpe deg å velge den løsningen som passer best for deg, og med å tilpasse prosesser eller tjenester for best å utnytte mulighetene. Våre medarbeidere kan delta i eller lede arbeidet med tilpasning og implementering av SAPs skytjenester.

   Vi setter forenkling på agendaen og hjelper deg å fokusere på det som virkelig har betydning. Data-tilgjengelighet, forenklede brukergrensesnitt, sømløs tilpasning av IT-system til dine prosesser og bedre utnyttelse av programvare er noen av elementene vi konsentrerer oss om. Ved å effektivisere prosessene, får du muligheten til å bruke levende data til å forutsi kundetrender – i sanntid – for hele virksomheten.

  • IBM

   IBM leverer en imponerende portefølje med programvare som kan hjelpe deg å nå målene for din organisasjon. Den nye generasjonen av kognitiv funksjonell programvare som Watson, og de enorme mulighetene i IBM sin portefølje av programvare for analyse, vil hjelpe deg å finne svar på spørsmål raskere og håndtere både strukturert og ustrukturert data på nye måter.

   EY Skyes medarbeidere har bred kompetanse innen IBM sin portefølje. Blant annet har vi mer enn 15 års erfaring med å implementere IBM Maximo, den markedsledende løsningen for Enterprise Asset Management (EAM). Løsningen innebærer styring av vedlikehold av fysiske eiendeler i en organisasjon gjennom hvert aktivas livssyklus. Ved å benytte IoT, som kobler sammen og utveksler data fra fysiske enheter, kan man behandle disse innsamlede dataene og benytte dem inn mot vedlikehold. Slik kan man jobbe smartere med vedlikehold av aktiva og verdier. I tillegg er IBM Maximo et godt system for lagerstyring.

   Vi er også godt kjent med mobile first-plattformen til IBM, hvor vi har utviklet mange mobilitetsapplikasjoner.


  EY Skye

  Karriere i EY Skye

  EY Skye er alltid på jakt etter nye medarbeidere. Vi bryr oss ikke mye om du er ung eller gammel, erfaren eller nyutdannet, men vi forventer at du er villig til å lære samtidig som du deler din kunnskap og erfaring med kollegaene dine. Vi legger vekt på at det skal være en balanse mellom jobb og familie samtidig som vi forventer innsats når det er påkrevd.

  EY Skye søker flere dyktige konsulenter innen programvareutvikling og -tjenester

  Ønsker du å jobbe med morgendagens teknologi og har relevant erfaring? Da vil vi gjerne prate med deg!

  Vi trenger flere løsningsarkitekter, integrasjonsutviklere og applikasjonskonsulenter innenfor disse kompetanseområdene:

  • • Vedlikeholdsstyring
  • • Brukeropplevelse
  • • Utvikling og tilpasning

  Har du erfaring med interaksjonsdesign, UX, frontend, backend eller full stack?

  Er du kjent med C#, JavaScript, Ionic, Java, Angular, .net, HTML5, Cordova?

  Er du en positiv person med minimum en bachelor-grad og gode samarbeidsevner?

  Kontakt: Stine Nathalie Stølen

  EY Skye søker flere dyktige SAP-konsulenter


  Har du SAP-kunnskap innenfor S/4 Hana, integrasjon, Fiori, Ariba, FI/CO eller utvikling? Da vil vi prate med deg!

  Ønskede kvalifikasjoner:

  • • Erfaring fra å jobbe med SAP-løsninger
  • • Erfaring fra konfigureringsarbeid
  • • Må kunne beherske norsk og engelsk, skriftlig og muntlig
  • • Gjerne erfaring fra globale prosjekter
  • • Gode samarbeidsevner og positive holdninger
  • • Høyere utdanning, minimum bachelor-grad

  Kontakt: Mona Dybvik


  Tjenester

  EY Skye tilbyr et vidt spekter av tjenester som tilpasses dine behov. Våre tjenester er basert på elementer av forretningsanalyse, prosjektstyring, applikasjonstilpasning, utvikling, prosessoptimalisering og opplæring, og er i stadig utvikling.

  EY Skye

  Rådgivning

  Vi kan hjelpe deg med prosess- og beslutningsstøtte, analyser, planlegging, delegert styring og fremskaffing av underlag for styring. Vi leverer rådgivingstjenester til både privat og offentlig sektor, fortrinnsvis i grensesnittet mellom IT og forretning.

  Gjennom våre leveranser har vi opparbeidet oss bred kompetanse innen ledelses- og beslutningsstøtte. Våre dyktige medarbeidere har erfaringen som skal til for å hjelpe deg å nå målene for din organisasjon.

  EY Skyes medarbeidere fyller roller på mange nivåer hos våre kunder, og vi tilbyr blant annet «management for hire». Vi har lang erfaring fra linjeledelse, strategisk ledelse, prosjektledelse og -styring, rådgivning, endringsledelse og konsulentvirksomhet. Typiske roller vi har bekledd er operativ leder, roller i ITIL-implementeringer, prosjektleder, analytiker, teamleder, linjeleder, teknisk delegert, mentor, ressurskoordinator og roller innenfor innkjøp og testledelse.

  Vår sterke kompetanse innen SAP- og IBM-programvare gjør at vi har særskilt fokus på leveranser på disse feltene.

  Våre erfarne medarbeidere er klare til å hjelpe deg og din virksomhet.

  Applikasjonstjenester

  EY Skye leverer et bredt spekter av konsulenttjenester knyttet til applikasjonsbegrepet. Gjennom disse tjenestene kan vi tilpasse programvare og forretningssystemer slik at de bedre møter dine behov. Vi tar oppdrag innen utvikling og tilpasning, implementering, prosjektstyring og rådgiving.

  Vi har spesialisert oss på SAPs applikasjonstjenester innenfor områdene økonomi, regnskap, logistikk, vedlikehold, dokumenthåndtering og testledelse. Vår lange erfaring med disse tjenestene gjør at vi raskt kan sette oss inn i dine behov.

  Vår tverrfaglige forretningsforståelse gjør at vi kan arbeide med prosesser fra et ende-til-ende perspektiv. Vi kvalitetssikrer våre leveranser med markedsledende løsninger, som eksempelvis SAP Solution Manager.

  Våre prosjektledere har lang erfaring med implementering, oppgradering, konsolidering og migrering av systemer. Vår erfaring kommer fra et bredt spekter av bransjer, hver med sine behov og løsningskrav.

  Analyse og rapportering

  Det å hente frem virksomhetskritisk informasjon for analyse er en nødvendighet for å lykkes. Systemer for analytics, eller business intelligence, blir vesentlig i denne sammenheng, både for analyse og for visualisering av data. Vi i EY Skye har kompetanse rundt valg, innkjøp, tilpasning, implementering og videreutvikling av slike systemer fra markedsledende programvarehus.

  Vi kan levere konsulenttjenester på de fleste nivåer knyttet til analytics. Våre medarbeidere leverer i team eller individuelt – basert på dine behov og ønsker. Vi har spesialisert oss på programvare fra SAP og IBM på dette fagfeltet.

  Vi kan hjelpe deg med implementering av nye systemer og videreutvikling eller tilpassing av eksisterende systemer. Vi kan også gi deg råd om muligheter, optimalisering av systemer og prosesser, planlegging av implementering og bistand rundt valg og innkjøp av systemer.

  I tillegg til teknisk kompetanse, besitter vi betydelig prosjekt- og bransjeerfaring. Dette gjør at vi også kan hjelpe deg med utforming av forretningsstrategier og teknologiske strategier, og med utforming av business caser og livssyklus for systemer.

  Brukeropplevelse

  Vi mener at brukervennlighet og mobilitet går hånd i hånd. IT-verktøy moderniseres nå for å møte brukernes krav til en forenkling av grensesnittene de arbeider i. På samme tid optimaliseres mulighetene for å få tak i relevante og oppdaterte data der brukerne til enhver tid er – på den enheten de har tilgjengelig for øyeblikket.

  I EY Skye hjelper vi våre kunder med å utarbeide eller tilpasse deres user experience (UX)-strategi, i tillegg til at vi hjelper med realisering av denne. Vi kombinerer teknologi, mennesker og design for å komme frem til den beste løsningen for å dekke ditt behov. Dette inkluderer utvikling av enkle brukergrensesnitt på komplekse applikasjoner.

  Vi har erfaring med å utvikle løsninger i mange verktøy, til bruk i mange situasjoner. Våre konsulenter innenfor brukeropplevelse er langt fremme på ulike klientteknologier som html5, css, javascript, angular, react, node.js, SAPUI5 og Fiori med flere. Vi jobber der det er mulig etter «code once – deploy everywhere»-prinsippet. Det gir muligheten for å ha web-portaler og mobile applikasjoner med samme kodebase. Konsulentene våre er dedikerte til godt interaksjonsdesign og UX design.

  Vi leverer mobile løsninger som tilpasses din virksomhets behov, med fokus på optimalisering av arbeidsprosesser, effektivisering av ressurser og forretningsverdi. Våre medarbeidere kan bistå deg med bedre utnyttelse av dine verktøy eller hjelpe deg med å velge verktøyene du trenger.

  System integrasjon

  Integrasjon og programmeringsgrensesnitt (API) er blant hovedfokusområdene i EY Skye. Vi har i dag flere strategiske partnerskap som gjør oss til en pålitelig rådgiver innenfor integrasjon og API-løsninger for våre kunder. Blant annet er vi IBM Gold Business Partner samt partner med Microsoft, Google, Amazon og SAP. I EY Skye mener vi at gode API-er blant de viktigste elementene for organisasjoner fremover. For å bryte ned siloer i organisasjonen, utnytte data i og rundt organisasjonen og å utnytte nye forretningsmuligheter gjennom ny teknologi, handler alt om samhandling og det å gjøre informasjon og data tilgjengelig.

  Vedlikeholdsstyring

  For å holde fabrikker, tog og andre tekniske objekter i drift må de vedlikeholdes. Vedlikeholdsstyring er prosesser og aktiviteter som etableres for å oppnå driftsstabilitet for objektet. Dette omfatter vedlikeholdsstrategier, vedlikeholdsprosesser, planlegging og dokumentering av vedlikehold og ressursstyring av omkringliggende aktiva. EY Skye har lang erfaring med slike systemer og hjelper deg gjerne med å få dette på plass.

  Vi har lang erfaring med totalintegrerte løsninger innen styring av vedlikehold, planlegging og mobilitet. Våre medarbeidere har kompetanse innen implementering av vedlikeholdssystemer som kan integreres med et eller flere gode planleggingsverktøy.

  Gode mobile løsninger muliggjør tilgjengelighet, nærhet til data, økt funksjonalitet og verdi for systemenes brukere. Vi tilbyr også rådgiving og kurs innenfor disse fagområdene. Videre tilbyr vi ekspertise innen IBM Maximo, som er en markedsledende løsning for vedlikeholdssystemer.

  Prosessoptimalisering

  Prosesser visualiseres ofte som en sekvens som viser startpunkt, aktiviteter, avhengigheter og ønsket sluttilstand. Utgangspunktet for prosessene er organisasjonens definerte mål, hensikt og strategi. Prosessoptimalisering er arbeidet med å strømlinjeforme aktivitetssekvensene.

  Sammen med våre kunder har vi utviklet metodikk og tatt i bruk verktøy som gjør oss i stand til å optimalisere kundenes forretningsprosesser. Vi mener effektive prosesser er grunnlaget for vellykket forretningsdrift, og har kompetansen og erfaringen som skal til for å hjelpe din virksomhet med dette.

  Prosesser som «Procure-to-pay», «Order-to-cash» og fakturaflyt er eksempler på prosesser vi gjerne hjelper til med å optimalisere.

  Vi kombinerer vår prosesserfaring med teknisk kompetanse innen verktøy for styring av arbeidsflyt, og er klare til å hjelpe deg med dine behov.

  Forvaltning

  Gjennom vårt virke har vi opparbeidet oss kunnskap om smarte måter å håndtere informasjon, lisenser og programvare. Dette gjør at vi kan bistå deg i dine valg av løsninger, implementering av løsningene og tilpasning av løsninger for denne typen informasjon. Vi kan også håndtere forvaltningen på dine vegne.

  Programvarelivsløp

  Som alle andre verktøy vil programvare ha behov for å bli anskaffet, vedlikeholdt og til sist pensjoneres. Det er både finansielle og operative grunner til å ha kontroll på programvaren og strategier rundt denne. Vi hjelper deg med prosessoptimalisering og utvikling av strategier knyttet til programvare.

  Informasjonsforvaltning

  Organisasjoner akkumulerer store mengder informasjon. Denne informasjon er det viktig å forvalte slik at man kan finne igjen og gjøre virksomhetskritiske data tilgjengelig.

  Informasjonsforvaltning er samlingen prosesser og løsninger som håndterer dette. Eksempler kan være eposter, møtereferater, rapporter, tegninger, teknisk dokumentasjon, driftsprosesser, selvutviklet kode og notater.

  Vi hjelper deg få bedre kontroll over informasjonen i din organisasjon. Vi kan bidra med styring, forvaltning av informasjon og tilhørende strategier, information governance, masterdata-strategier og -håndtering, prosessledelse og -forbedring, systemanalyse og -design, behovskartlegging, kravspesifikasjon og anskaffelse av informasjonshåndteringsløsningen samt implementere, tilpasse og integrere løsninger.

  Lisensforvaltning

  Vi kan hjelpe deg å håndtere dine programvarelisenser basert på dine behov. Vi kan håndtere hele livsløpet eller deler av det, alt etter hva du ønsker. Korrekt lisensiering kan være en utfordring, men våre medarbeidere er klare til å hjelpe deg.

  Dette innebærer at vi leverer spisskompetanse på de enkelte programvareleverandørenes lisensregler. Vi kan aktivt bidra til at din portefølje blir optimalisert slik at dere får dekket din virksomhets behov innen drift, endringer, tjenesteleveranser og produksjon – samtidig som vi hjelper deg å holde kostnader nede.

  Lisensforvaltning kan også inneha elementer av rådgivning, og vi bidrar til konsolidering og forenkling av porteføljen ved behov.


  Kontakt

  Vi utvikler strategier for en digital verden, bygger banebrytende digitale løsninger som hjelper bedrifter med å optimalisere sitt potensial og leverer effektivt med brukervennlighet i sentrum. Og alt dette gjør vi med en klype sosial magi.

  EY Skye har hovedkontor på Kolbotn utenfor Oslo, et divisjonskontor på Stord samt representert i Sverige med kontor både i Stockholm og Gøteborg.

  EY - Tommy Rugsveen
  Tommy Rugsveen
  +47 982 24 982
  Daglig leder
  EY - Lars Torp
  Lars Torp
  +47 982 24 901
  Salg
  EY - Mona Dybvik
  Mona Dybvik
  +47 982 24 957
  Karriere

  Våre kontorer

  Kolbotn/Oslo
  Ormerudveien 2C
  Postboks 234
  1411 Kolbotn
  Norge
  Org. nr: 995 655 144

  Stord
  Torgbakken 9
  Postboks 240
  5402 Stord
  Norge
  Org. nr: 977 335 353

  Stockholm
  Saltmätargatan 19A
  113 59 Stockholm
  Sverige
  Org nr: 556738-5819

  Göteborg
  Skårs Led 3
  412 67 Göteborg
  Sverige
  Org nr: 556738-5819

  Lidköping
  Fabriksgatan 4
  531 30 Lidköping
  Sverige
  Org nr: 556738-5819