Skatt, avgift og forretningsjus | Tax and law

  • Share

Vi hjelper deg med internasjonal beskatning

Det å drive virksomhet på tvers av landegrenser byr på store muligheter, men også betydelige utfordringer. Internasjonale skatteregler er blitt vesentlig mer kompliserte de siste årene. I tillegg er vår erfaring at en strengere og mer samordnet håndhevelse fra skattemyndighetene utgjør en stadig større utfordring for multinasjonale selskaper. Vi har et av Norges største kompetansemiljøer innen internasjonal skatt med over 250 rådgivere. Vi hjelper deg med å legge strategiene du trenger for å håndtere din virksomhets skatteeksponering.

Vårt International Tax Services (ITS)-team består av mer enn 25 skatterådgivere (primært jurister) innen internasjonal selskapsrett. Vi har bred erfaring fra næringslivet og skattemyndighetene. Vi jobber tett sammen med våre kolleger i andre team som arbeider med internasjonal toll og avgift, internprising samt internasjonal personbeskatning. Sammen tilbyr vi deg komplette løsninger som er tilpasset utfordringene virksomheten din står overfor.

Vi bistår norske og utenlandske selskaper med internasjonal selskapsbeskatning innenfor alle sektorer. Vi kan gi deg råd om grenseoverskridende virksomhet, herunder etablering og oppkjøp av selskaper, restruktureringer, beskatning i andre land, søknad om skatteinsentiver, internprising, finansiering, EU- og EØS-skatterett og en rekke andre skattespørsmål. Vi har også spisskompetanse innenfor rederi- og petroleumsbeskatning.

Vår globale erfaring og EY-nettverk i mer enn 170 land gjør at vi sammen med lokale skatteeksperter kan tilby deg skreddersydd skatterådgivning på svært kort varsel. Vi bistår ofte i kompliserte og høyprofilerte saker som krever dedikerte og integrerte team både i Norge og utlandet.


Har du spørsmål om internasjonal skatt? Kontakt Gjert Melsom eller Aleksander Grydeland.


Våre tjenester inkluderer:

  • Planlegging og optimalisering knyttet til skatt ved vare- eller tjenesteflyt, restruktureringer, kjøp eller salg
  • Løpende skatterådgivning
  • Bistand i saker overfor norske og utenlandske skattemyndigheter
  • Tvisteløsning og prosess, herunder også prosedyre for EFTA-domstolen
  • Transaksjonsstøtte
  • Bistand med norske og internasjonale rapporteringsforpliktelser, for eksempel innrapportering av ansatte, skattemeldinger og registrering av filialer

Connect with us

Stay connected with us through social media, email alerts or webcasts.