Law

  • Share

Forretningslivet blir stadig mer sammensatt og komplekst og flyttes i større grad ut av den nasjonale og inn på den globale arenaen.

Juridisk rådgivning inngår i et samspill med økonomiske, strategiske og kommersielle vurderinger, hvor man svært ofte må ta internasjonale hensyn i betraktning. Våre advokater forstår dette samspillet og bistår med effektiv juridisk risikohåndtering slik at klientene lettere kan oppnå sine forretningsmessige mål.

Tverrfaglig tilnærming
Law er en del av EYs større kompetansemiljø. Våre advokater samarbeider tett med kollegaer fra andre forretningsområder for å tilby tverrfaglige tjenester som treffer våre klienters bredere kommersielle behov.

Internasjonalt nettverk
EY har en sterk internasjonal tilstedeværelse, med over 230 000 ansatte i mer enn 150 land. Laws juridiske nettverk omfatter over 2 000 advokater og jurister i mer enn 75 land. Vi kan derfor tilby våre klienter sømløs internasjonal juridisk rådgivning.

Ta kontakt med en av våre advokater.

Bransjekunnskap
Bransjekunnskap er en viktig forutsetning for å yte relevant og presis juridisk rådgivning. Vi forstår våre klienters marked, ambisjoner og utfordringer og har et sektorfokus på tvers av forretningsområder.

Personlig, rask og effektiv
Vi legger vekt på å være tilgjengelige for våre klienter og å gi kommersielt optimaliserte, skreddersydde og praktisk rettede råd. Vi jobber sammen med våre klienter for å tilby en individualisert, fokusert og effektiv tjeneste.