Fast eiendom og entreprise

 • Share

Vi hjelper eiendomsaktører med å nå sine mål

Til enhver eiendom knytter det seg muligheter og risikoer. Vi bistår private og offentlige eiendomsaktører med å nå sine mål og konkurrere mer effektivt – ved eiendomstransaksjoner, i alle faser av eiendomsutviklingsprosjekter og med ulike forhold som oppstår ved eiendomsbesittelse og eiendomsforvaltning.

Våre eiendomsadvokater samarbeider tett med kollegaer med ekspertise innen revisjon, regnskap, skatt, merverdiavgift og transaksjonsstøtte. En god og helhetlig håndtering av juridiske spørsmål sammen med finansielle og operasjonelle forhold kan hjelpe deg å utnytte muligheter, minimere risikoer og gjøre prosesser mer kostnadseffektive og oversiktlige.

 

EY - fast eiendom og enterprise         EY - fast eiendom og enterprise         EY - fast eiendom og enterprise  
Finne muligheter   Minimere risikoer   Kostnadseffektive og oversiktlige prosesser

Slik kan vi hjelpe deg

Vi bistår deg med ulike forhold knyttet til forvaltning av eiendommer. Våre advokater har lang erfaring og hjelper deg med eiendomstransaksjoner, eiendomsutvikling, eiendomsbesittelse og eiendomsforvaltning.

Eiendomstransaksjoner

 • Juridisk due diligence (DD/VDD) og risikoanalyse av salgsobjekt eller målselskap.
 • Fremforhandling og utforming av tilpasset kjøpekontrakt og andre transaksjonsrelaterte dokumenter.
 • Bistand i gjennomføringsfasen for eiendomstransaksjoner.

Eiendomsutvikling

 • Bistand knyttet til regulering, utbyggingsavtaler og øvrige offentligrettslige forhold.
 • Vurdering av eiendomsrettslig og selskapsrettslig strukturering av eiendomsprosjekter, herunder valg av eierform (eierseksjonssameie, borettslag osv.).
 • Planlegging og gjennomføring av seksjonering av eiendom.
 • Etablering av struktur for finansiering eller sikkerhetsstillelse i eiendomsutviklingsfasen.
 • Gjennomføring av eiendomsanskaffelser og salg av ferdig utviklet eiendom.
 • Bistand ved tinglysing og utredning knyttet til dokumentavgift, også for festeforhold.
 • Kontrahering av entrepriser.

Eiendomsbesittelse og eiendomsforvaltning

 • Fremforhandling og utforming av leiekontrakter, herunder særlig for næringseiendom.
 • Rådgivning knyttet til ulike forvaltningskontrakter.
 • Bistand med informasjonsinnsamling og bygging av datarom.
 • Håndtering av tvister samt prosedyre for domstolene.

Trenger du hjelp med eiendomstransaksjoner, eiendomsutvikling og eiendomsforvaltning? Ta kontakt med advokat Ingvild O. Kågen eller Joakim Marstrander.